Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Porozumejte svojim pneumatikám

Čítanie vašej pneumatiky

Fulda Tire Sidewall

Čítanie vašej pneumatiky

Všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť o svojej pneumatike, sú natlačené na bočnej stene.

Prečítanie týchto informácií umožní vykonávať údržbu vašich pneumatík a vybrať nové, keď nastane čas na novú sadu.

Náš návod vám pomôže pochopiť význam rôznych čísiel a písmen.

Fulda Tire Width

Šírka pneumatiky

Šírka vašej pneumatiky od bočnej steny k bočnej stene, meraná v milimetroch.

Fulda Tire Sidewall

Typ pneumatiky

Ak vidíte písmeno „P“ alebo žiadne, znamená pneumatiku pre osobné vozidlá.

Fulda Tire Aspect Ratio

Profilové číslo

Číslo je percentuálna hodnota vyjadrujúca pomer šírky pneumatiky k jej prierezu. V našom príklade vidíte pneumatiku s profilovým číslom 65, čo znamená, že výška pneumatiky je 65 % jej šírky.

Fulda Tire Construction - Radial

Konštrukcia

Písmeno „R“ sa používa na označenie radiálnej pneumatiky. Takmer každá pneumatika vyrobená v súčasnosti patrí do tejto kategórie

Fulda Tire Diameter

Priemer kolesa

Šírka vašej pneumatiky od jedného kraja po druhý.

Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad

Index záťaže

Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad. Je dôležité, aby ste vybrali náhradnú pneumatiku, ktorá zodpovedá odporúčaniam výrobcu.

Pri výbere pneumatiky musíte brať ohľad na index nosnosti ako aj na rýchlostnú kategóriu. Index záťaže vašej pneumatiky nájdete na bočnej stene, hneď vedľa priemeru.

Rýchlostná kategória udáva maximálnu povolenú rýchlosť, ktorú pneumatika podporuje

Speed Rating

The speed rating is the maximum legal speed for a tire when it is correctly inflated and in use under load.

You will find your tires speed rating printed on the sidewall, and represented by a letter. A tire with a speed rating of V, for example, has a maximum speed of 240 km/h.

When buying replacement tires it is essential to match their speed rating with the speed capabilities of your vehicle.

Check out the maximum speed allowed by inputting your speed index into the application.

Fulda Tire Sidewall

Značka a číslo schválenia EHK

Hospodárska komisia OSN pre Európu (United Nations Economic Commission for Europe – U.N.E.C.E.) stanovila štandardy pre vzduchom plnené pneumatiky. Značka a číslo ukazujú, že vaša pneumatika vyhovuje týmto štandardom.

Fulda Tire Sidewall

Informácie o tlaku v pneumatikách

Informácie o tlaku v pneumatikách: Vaša pneumatika má maximálny tlak nahustenia. Je dôležité to vedieť, keď kontrolujete tlak v pneumatikách. Musíte si pozrieť informácie o správnom tlaku v pneumatikách aj pre vozidlo.

Fulda Tire Sidewall

Indikátory opotrebovania dezénu

Umiestnenie indikátorov opotrebovania dezénu je označené písmenami „TWI“.
Je dôležité, aby mal váš dezén dostatočnú hĺbku, aspoň zákonom EÚ predpísané minimum 1,6 mm. Navyknite sa na častú kontrolou týchto indikátorov.

Fulda Tire Sidewall

Dátum výroby

Tento štvormiestny kód ukazuje týždeň a rok výroby vašej pneumatiky.