Rýchlostný index pneumatík

Symbol rýchlosti pneumatík predstavuje súčasť indexu zaťaženia a je to písmeno, alebo udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže auto niesť záťaž zodpovedajúcu indexu zaťaženia. (Okrem rýchlostí nad 210 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie V, nad 240 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórieW a nad 270 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie Y). Na vozidle môžu byť použité iba pneumatiky tej minimálnej rýchlostnej kategórie, ktorá je vyznačená v dokladoch  k vozidlu.

 

Pozrite si, prosím, nasledujúcu tabuľku rôznych rýchlostných indexov a zodpovedajúcich maximálnych rýchlostí:

 

Pneumatiky M&S (zimné) s rýchlostnou kategóriou nižšou, než je pre dané vozidlo stanovené, je možné namontovať. V niektorých krajinách platí povinnosť nalepiť do výhľadu vodiča nálepku udávajúcu maximálnu rýchlosť pneumatiky. Pri používaní týchto pneumatík nesmie byť táto rýchlosť prekročená.