Το ελαστικό που επιλέξατε

Μπουδούρης Στέργιος & Σια ΟΕ

Μεραρχιας 118, 62125 Σέρρες

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα 08:00-15:00 Κλειστά
Τρίτη 08:00-14:00 17:00-20:00
Τετάρτη 08:00-15:00 Κλειστά
Πέμπτη 08:00-14:00 17:00-20:00
Παρασκευή 08:00-14:00 17:00-20:00
Σάββατο 08:00-15:00 Κλειστά
Κυριακή Κλειστά Κλειστά

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι μη δεσμευτικές, μη πλήρεις και μη συμβατικές, και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με τον σχετικό αντιπρόσωπο. Παρότι η Goodyear καταβάλλει προσπάθεια για την τακτική ενημέρωση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, οι πραγματικές προσφορές και οι μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν και η Goodyear δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε λανθασμένες πληροφορίες.