Нашата история

1940

1940-те

Втората световна война се отразява тежко на Fulda, тъй като фабриките ни са почти напълно унищожени при въздушните нападения. Следвоенните години бележат период на възстановяване за нас, като възобновените фабрики на Fulda първоначално се връщат към производството на промишлени стоки от каучук, както и на продукти за ремонт на гуми и тръби от каучук.

Производство на гуми Fulda започва отново през 1946 г..