Външен шум

На гумите се дължи част от шума от автомобила при преминаване. Купуването на гуми с добра шумова категория намалява отражението върху околната среда, когато шофирате.

Нивото на външен шум на гумата е дадено в децибели. Пиктограмите със звуковите вълни показват дали шумът от гумата е под, или над европейските лимити, които предстои да бъдат въведени.

1 черна вълна: тиха (3 dB или повече под бъдещия европейски лимит)
2 черни вълни: средно шумна (между бъдещия европейски лимит и 3 dB под него)
3 черни вълни: шумна (над бъдещия европейски лимит)

Децибелите имат значение

Увеличаване само с няколко децибела дава голямо отражение върху нивата на шума. Всъщност, разлика от 3 dB удвоява силата на шума от гумата.

Показаните стойности на етикетите са само примерни. Стойностите за определена серия или размер гуми може да се различават.