Интелигентно шофиране

Интелигентно шофиране

Във Fulda културата ни на технологични иновации обхваща не само продуктите, които носят името ни, но и нашия акцент върху пътната безопасност.

Не само интелигентни продукти – интелигентно шофиране също.

Ние въведохме две важни инициативи за повишаване на осведомеността за правилна поддръжка и проверка на гумите:

  • Fulda Laser Check – Измерва точно дълбочината на протектора на гумите ви с помощта на нашия лазерен инструмент
  • Fulda Pressure Check – Проверява налягането на вашите гуми без докосване на вентила

FULDA LASER CHECK

Проверете дълбочините на протектора на вашите гуми за секунди с Fulda Laser Check.

Какво е Laser Check?

Laser Check е инициатива на Fulda, която дава възможност на шофьорите да научат каква е остатъчната дълбочина на протектора на гумите им, измерена точно по време на специални събития за пътна безопасност.

Пожънали голям успех след въвеждането им, мероприятията за пътна безопасност „Fulda Laser Check“ сега се провеждат в цяла Европа, както и в Бразилия, САЩ и Канада.

Нашите Laser Check техници използват специален инструмент с лазерен лъч, прикрепен към главата, за да измерят дълбочината на протектора на гумата чрез сканиране над нейния профил на протектора.

Инструментът профилометър има обхват на измерване от 0,0 мм до 11,0 мм, с най-точни измервания в критичната височина на профила от порядъка на 4 мм.

Нашите партньори в Германия, високо уважаваният Automobilclub von Deutschland (Германската автомобилна асоциация – AvD) подкрепят Fulda Laser Check като важна инициатива за безопасност по пътна безопасност в продължение на няколко години.

Недостатъчна дълбочина на протектора: Опасностите

Laser Check насочва вниманието на шофьорите към скоростта на износване на гумите им, както и към опасностите, свързани с недостатъчна дълбочина на протектора, като повишена опасност от аквапланинг и по-къс спирачен път на мокри пътища.

Достатъчната дълбочина на протектора често е погрешно преценявана от шофьорите и, въпреки че законодателството на ЕС позволява гуми с остатъчна дълбочина на протектора не по-малка от 1,6 мм, на шофьорите се препоръчва да използват гуми с дълбочина на протектора, по-малка от 3 мм (4 мм за зимни гуми).

Награди за Laser Check

Ние гледаме сериозно на безопасността по пътищата и програмата Laser Check получи награди в Германия, Европа и света. Те включват:

  • Goldene Brücke - присъдена от Германската асоциация за връзки с обществеността
  • Goldene Pyramide - присъдена от Асоциацията на германските промоутъри и обучители по продажби
  • Европейска сребърна награда (European Silver Award - присъдена от Асоциациите на промоутърите
  • Европейска златна награда (European Gold Award) - присъдена от Европейските списания за насърчаване на търговията
  • Световна PRO награда - най-високото отличие в световен мащаб за успешно насърчаване на продажбите
  • Една PS за безопасност
  • Deutscher Verkehrssichheitspreis - Награда германската пътна безопасност в злато

PRESSURE CHECK (ПРОВЕРКА НА НАЛЯГАНЕТО) НА FULDA

Проверете налягането на вашите гуми без докосване на вентила

Какво е Pressure Check?

Pressure Check е първата в света мобилна безконтактна система за проверка на налягането на гумата, която осигурява прецизно измерване на напомпването на гумата, без да ви се налага да се допирате до вентила.

За измерване на налягането в гумите, просто преминете с автомобила върху платките за теста с пешеходна скорост, след което системата Pressure Check ще се погрижи за останалото.

Системата работи независимо от модела или размерите на превозното средство и типа използвани гуми, чрез събиране на данни от стотици отделни сензори в контактната повърхност.

Те измерват степента на твърдост, деформация и други фактори, които след това се преобразуват чрез софтуерна програма, в показание за налягането на гумата.

Недостатъчно налягане на гумите: Опасностите

Ако не успеете да запазите гумите напомпани до необходимото налягане, това може да доведе до преждевременно износване, което повишава риска от повреждане на гумата и намаляване на техническите показатели.

Въпреки това, проучванията показват, че повече от 1 на 3 шофьори карат без да имат правилно напомпани гуми.

Програмата Pressure Check (Проверка на налягането) на Fulda има за цел да подчертае опасността от недостатъчно напомпаните гуми.