Czech Republic CS
Změnit stát

Porozumějte svým pneumatikám

Čtení údajů na pneumatice

Bočnice pneumatiky Fulda

Čtení údajů na pneumatice

Všechny důležité informace, které o pneumatice potřebujete vědět, je vytištěn na bočnici.

Čtení těchto údajů vám pomůže provádět údržbu vašich pneumatik a pomůže vám s výběrem nových pneumatik, až nastane čas na pořízení nové sady.

Náš průvodce vám pomůže porozumět tomu, co různá čísla a písmena znamenají.

Šířka pneumatiky Fulda

Šířka pneumatiky

Šířka pneumatiky od bočnice k bočnici měřená v milimetrech.

Bočnice pneumatiky Fulda

Typ pneumatiky

Vidíte-li písmeno „P“ nebo nevidíte-li žádné písmeno, znamená to, že se jedná o pneumatiku pro osobní vozidla.

Poměr stran pneumatiky Fulda

Poměr stran

Toto číslo je údaj v procentech, který vyjadřuje poměr příčného profilu pneumatiky k její šířce. Ve našem příkladu vám ukážeme pneumatiku s poměrem stran 65, což znamená že výška pneumatiky představuje 65 % její šířky.

Konstrukce pneumatiky Fulda – Radiální

Konstrukce

Písmeno „R“ označuje radiální pneumatiku. Do této kategorie spadá téměř každá v současné době vyrobená pneumatika.

Průměr pneumatiky Fulda

Průměr kola

Šířka kola od jednoho konce k druhému.

Zátěžový index vaší pneumatiky vás informuje o její maximální nosné kapacitě

Zátěžový index

Zátěžový index vaší pneumatiky vás informuje o její maximální nosné kapacitě. Je důležité zvolit náhradní pneumatiku, která je v souladu s doporučeními výrobce vašeho vozidla.

Při výběru pneumatiky je zároveň třeba sledovat hodnocení zatížitelnosti a rychlostní kategorie pneumatik. Hodnocení zatížitelnosti vaší současné pneumatiky najdete na její bočnici, hned vedle průměru.

Rychlostní kategorie je maximální rychlost, jakou je pneumatika schopna snést

Rychlostní kategorie

Rychlostní kategorie je maximální povolená rychlost pneumatiky, je-li správně nahuštěná a používaná se zátěží.

Rychlostní kategorii pneumatik najdete na bočnici a je vyjádřena písmenem. Například pneumatika s rychlostní kategorií V má maximální rychlost 240 km/h.

Při nákupu náhradních pneumatik je důležité, aby jejich rychlostní kategorie odpovídala rychlostním možnostem vašeho vozidla.

Zjistěte maximální povolenou rychlost zadáním rychlostního indexu do aplikace.

Bočnice pneumatiky Fulda

Označení a číslo homologace pneumatiky podle ECE

Standardy pro pneumatiky stanovila Evropská hospodářská komise OSN (UNECE). Tato značka a číslo označuje, že vaše pneumatika vyhovuje těmto standardům.

Bočnice pneumatiky Fulda

Údaje o tlaku v pneumatikách

Údaje o tlaku v pneumatikách: Vaše pneumatika je nahuštěna na maximální tlak. Je důležité to vědět, kontrolujete-li tlak ve svých pneumatikách. Nahlédněte rovněž do příručky pro informace o správném tlaku huštění pro vaše pneumatiky a vozidlo.

Bočnice pneumatiky Fulda

Ukazatele opotřebení běhounu

Umístění ukazatelů opotřebení běhounu je označeno písmeny „TWI“.
Je důležité, aby běhouny měly dostatečnou hloubku, a to alespoň 1,6 mm, což je zákonné minimum v EU. Zvykněte si tyto ukazatele často kontrolovat.

Bočnice pneumatiky Fulda

Datum výroby

Tento čtyřmístný číselný kód ukazuje týden a rok, kdy byla pneumatika vyrobena.