Estonia ET
Vahetage riiki

Väline müra

Hea mürahinnanguga veoki- või bussirehvide ostmine vähendab teie sõiduki mõju ümbritsevale keskkonnale.

Rehvi väline müratase on näidatud detsibellides. Helilaine ikoonid näitavad, kas rehvimüra on alla Euroopa piirmäärasid või üle nende.

1 must laine: vaikne (3 dB või enam alla Euroopa piirmäära)
2 musta lainet: mõõdukas (Euroopa piirmäär või kuni 3 dB alla selle)
3 musta lainet: mürarikas (üle Euroopa piirmäära)

Detsibellid loevad

Kasv mõne detsibelli võrra muudab väga oluliselt müratasemeid. Kolme musta lainega rehvi müraklass võib olla kuni neli korda nii vali kui ühe musta lainega rehvi oma.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvi valiku/mõõdu väärtused võivad erineda.