Estonia ET
Vahetage riiki

Kvaliteedi soorituskriteeriumid

3 – EL-i rehvimärgise testimine

2012. aastast kehtival standardsel EL-i rehvimärgisel on toodud rehvi mõõteväärtused 3 põhilise soorituskriteeriumi osas.Need on järgmised.

 • Kütusesäästlikkus – Rehvi veeretakistus, mis mõjutab sõiduki kütusekulu. Määratakse vahemikus A (kõrgeim) kuni G (madalaim).
 • Haarduvus märjal teel – Rehvi pidurdusvõimekus märjal teel. Haarduvus märjal teel määratakse vahemikus A (kõrgeim) kuni F (madalaim).
 • Väline veeremüra – Rehvi tekitatav väline müra detsibellides. Mustad helilained tähistavad rehvi müraklassi vahemikus 1 (vaikne) kuni 3 (vali).

Lugege täpsemalt EL-i rehvimärgise kohta

15 – sõltumatud testid

Euroopa tähtsamad autoorganisatsioonid ja -väljaanded viivad igal aastal läbi sõltumatuid rehviteste keskmiselt 15 olulisema soorituskriteeriumi osas, mille hulka kuuluvad tavaliselt

 • juhitavus ja pidurdamine märjal ja kuival teel;
 • haarduvus kurvides;
 • vastupidavus;
 • kütusekulu;
 • sisemüra;
 • vesiliug.

Lugege rohkem meie rehve testivate organisatsioonide ja väljaannete kohta

50 – Fulda-sisesed testid

Kõik meie rehvid läbivad 50 sooritusvõime testi , mille käigus hindavad meie asjatundjad neid EL-i märgise kriteeriumitest veelgi põhjalikumalt, sh:

 • juhitavus ja pidurdamine märjal ja kuival teel;
 • läbisõit ja vastupidavus;
 • sisemüra;
 • vesiliug kurvides ja sirgetel;
 • veojõud;
 • stabiilsus suurel kiirusel;Meie spetsiaalseid talverehve testitakse muuhulgas ka jääl ja lumel haarduvuse, juhitavuse ning pidurdamise osas.

Aga meile sellest ei piisa.

Meie Fuldas usume, et EL-i rehvimärgis aitab tarbijatel teha uute rehvide ostmisel informeeritud valikuid. Sellepärast tegime koostööd EL-i ametnikega märgise väljatöötamisel enne selle kasutusele võtmist.

Me hindame ka sõltumatute testijate ja organisatsioonide panust ning austame nende ausaid hinnanguid meie toodetele, uskudes taas, et need aitavad tarbijatel teha informeeritud valikuid. Just sellepärast avaldame testide tulemused koos rehviteabega brošüürides ning internetis.