Finland FI
Vaihda maata

Rengasopas

Renkaiden merkintöjen lukeminen

Fulda-renkaan kylki

Renkaiden merkintöjen lukeminen

Kaikki tarvitsemasi tärkeät tiedot on painettu renkaan sivuseinämään.

Näiden tietojen lukeminen auttaa renkaiden ylläpitämisessä ja uusien renkaiden valitsemisessa, kun on renkaiden vaihtamisen aika.

Oppaamme auttaa eri numero- ja kirjainmerkintöjen tulkitsemisessa.

Fulda-renkaan leveys

Renkaan leveys

Renkaan leveys sivuseinämästä sivuseinämään millimetreinä.

Fulda-renkaan kylki

Rengastyyppi

Henkilöauton renkaat on merkitty P-kirjaimella tai kirjain puuttuu kokonaan.

Fulda-renkaan poikkileikkaussuhde

Poikkileikkaussuhde

Tämä numero on prosenttilukema, joka tarkoittaa renkaan poikkileikkauksen suhdetta sen leveyteen. Esimerkissämme on rengas, jonka poikkileikkaussuhde on 65 eli sen korkeus on 65 % sen leveydestä.

Fulda-renkaan rakenne – vyörengas

Rakenne

R-kirjain merkitsee vyörengasta. Lähes kaikki nykyisin valmistettavat renkaat ovat vyörenkaita

Fulda-renkaan halkaisija

Vanteen halkaisija

Pyörän leveys päästä päähän.

Renkaan kuormitusluokka ilmoittaa sen enimmäiskantokyvyn.

Kuormitusluokka

Renkaan kuormitusluokka ilmoittaa sen enimmäiskantokyvyn. Asennettavan renkaan on vastattava valmistajan suosituksia.

Kun valitset rengasta, ota huomioon kuormitus- ja nopeusluokat. Nykyisen renkaan kuormitusluokka lukee sivuseinämässä halkaisijan vieressä.

Nopeusluokitus on renkaan lain mukaan kestämä enimmäisnopeus

Nopeusluokka

Nopeusluokka on suurin sallittu nopeus, jolla renkaalla saa ajaa, kun se on täytetty oikein ja käytössä kuormitettuna.

Renkaiden nopeusluokka on merkitty renkaan sivuseinämään kirjaimella. Esimerkiksi renkaan, jonka nopeusluokka on V, suurin sallittu nopeus on 240 km/h.

Ostettaessa uusia renkaita on ehdottoman tärkeää, että renkaiden nopeusluokka vastaa ajoneuvon huippunopeutta.

Tarkista suurin sallittu nopeus syöttämällä nopeusluokka sovellukseen.

Fulda-renkaan kylki

ECE-hyväksyntämerkintä ja -numero

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) on asettanut standardit paineilmarenkaille. Tämä merkki ja numero tarkoittavat, että renkaasi on näiden standardien vaatimusten mukainen.

Fulda-renkaan kylki

Rengaspainetiedot

Rengaspainetiedot: Renkailla on enimmäistäyttöpaine. Tämän tietäminen on tärkeää, kun tarkistat rengaspaineita. Tarkista aina renkaiden ja ajoneuvon oikeat rengaspaineet ajoneuvon käsikirjasta.

Fulda-renkaan kylki

Kulumisen ilmaisimet

Kulumisen ilmaisimien sijainti on merkitty kirjaimilla TWI.
Kulutuspintaa on oltava riittävästi, EU:n vaatimusten mukaan vähintään 1,6 mm. Ota tavaksi tarkistaa nämä ilmaisimet usein.

Fulda-renkaan kylki

Valmistuspäivä

Tämä nelinumeroinen koodi ilmaisee viikon ja vuoden, jolloin rengas valmistettiin.