Finland FI
Vaihda maata

Vierintämelu

Kun ostat kuorma- tai linja-auton renkaat, joiden meluluokitus on hyvä, pienennät ajamisen ympäristövaikutuksia.

Renkaan vierintämelu esitetään desibeliarvona. Ääniaaltokuvakkeilla ilmoitetaan, onko renkaan melu tulevien eurooppalaisten rajojen ylä- vai alapuolella.

Yksi musta aalto: hiljainen (vähintään 3 dB alle tulevien eurooppalaisten rajoitusten)
Kaksi mustaa aaltoa: kohtuullinen (alle 3 dB alle tulevien eurooppalaisten rajoitusten)
Kolme mustaa aaltoa: äänekäs (yli tulevien eurooppalaisten rajoitusten)

Desibeleillä on merkitystä

Muutaman desibelin kasvu tarkoittaa suurta eroa melutasoissa. Itse asiassa 3 dB:n ero kaksinkertaistaa renkaan tuottaman melun määrän.

Annetut arvot ovat vain esimerkkejä. Tietyn rengasmalliston tai -koon arvot voivat vaihdella.