Κατανοήστε το ελαστικό σας

Ανάγνωση της σήμανσης του ελαστικού σας

Πλευρικό τοίχωμα ελαστικών Fulda

Ανάγνωση της σήμανσης του ελαστικού σας

Όλες οι σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με το ελαστικό σας είναι τυπωμένες στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού.

Οι πληροφορίες αυτές θα σας βοηθήσουν να συντηρήσετε τα ελαστικά σας, καθώς και να επιλέξετε καινούργια όταν έρθει η ώρα να τα αντικαταστήσετε.

Ο οδηγός μας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία των διαφόρων αριθμών και γραμμάτων.

Πλάτος ελαστικών Fulda

Πλάτος ελαστικού

Το πλάτος του ελαστικού σας από πλευρικό τοίχωμα σε πλευρικό τοίχωμα, μετρημένο σε χιλιοστά.

Πλευρικό τοίχωμα ελαστικών Fulda

Τύπος ελαστικού

Το γράμμα "P" ή η απουσία οποιουδήποτε γράμματος, υποδεικνύουν ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα.

Προφίλ ελαστικών Fulda

Προφίλ

Πρόκειται για ένα ποσοστό που ισούται με τον λόγο του πλάτους του ελαστικού προς τη διατομή του. Στο παράδειγμά μας, το ελαστικό διαθέτει προφίλ 65, που σημαίνει ότι το ύψος του ελαστικού αντιστοιχεί στο 65% του πλάτους του.

Δομή ελαστικών Fulda - Radial

Κατασκευή

Το γράμμα "R" χρησιμοποιείται για να υποδείξει ένα ελαστικό radial. Σχεδόν όλα τα ελαστικά που κατασκευάζονται σήμερα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

Διάμετρος ελαστικών Fulda

Διάμετρος τροχού

Το πλάτος του τροχού από άκρη σε άκρη.

Ο δείκτης φορτίου αναφέρεται στη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς βάρους του ελαστικού σας

Δείκτης φορτίου

Ο δείκτης φορτίου αναφέρεται στη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς βάρους του ελαστικού σας. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ελαστικά αντικατάστασης που αντιστοιχούν στις συστάσεις της εταιρείας κατασκευής του αυτοκινήτου σας.

Οι δείκτες φορτίου και ταχύτητας θα πρέπει να λαμβάνονται και οι δύο υπόψη κατά την επιλογή ελαστικών. Ο δείκτης φορτίου του ελαστικού που διαθέτετε αναγράφεται στο πλευρικό τοίχωμα, δίπλα στη διάμετρο του ελαστικού.

Ο δείκτης ταχύτητας υποδεικνύει τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να υποστηρίξει ένα ελαστικό σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δείκτης ταχύτητας

Ο δείκτης ταχύτητας είναι η μέγιστη νόμιμη ταχύτητα για το ελαστικό, όταν αυτό έχει τη σωστή πίεση και χρησιμοποιείται υπό φορτίο.

Ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών σας είναι εντυπωμένος στο πλευρικό τοίχωμα και αντιπροσωπεύεται με ένα γράμμα. Για παράδειγμα, ένα ελαστικό με δείκτη ταχύτητας V αντιστοιχεί σε μέγιστη ταχύτητα 240 χλμ/ώρα.

Όταν αγοράζετε ελαστικά αντικατάστασης, είναι σημαντικό να ταιριάζετε το δείκτη ταχύτητας με τις δυνατότητες ταχύτητας του οχήματός σας.

Ελέγξτε τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα εισάγοντας το δείκτη ταχύτητάς σας στην εφαρμογή.

Πλευρικό τοίχωμα ελαστικών Fulda

Σήμανση και αριθμός έγκρισης ECE

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) όρισε πρότυπα για τα ελαστικά με αέρα. Αυτή η σήμανση και ο αριθμός υποδεικνύουν ότι το ελαστικό σας πληροί αυτά τα πρότυπα.

Πλευρικό τοίχωμα ελαστικών Fulda

Πληροφορίες πίεσης ελαστικών

Πληροφορίες πίεσης ελαστικών: Το ελαστικό σας έχει μια μέγιστη πίεση φουσκώματος. Είναι σημαντικό να το γνωρίζετε όταν ελέγχετε την πίεση στα ελαστικά σας. Επίσης, θα πρέπει να ανατρέξετε στο εγχειρίδιό σας για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή πίεση φουσκώματος για τα ελαστικά και το όχημά σας.

Πλευρικό τοίχωμα ελαστικών Fulda

Δείκτες φθοράς πέλματος

Η θέση των δεικτών φθοράς πέλματος υποδεικνύεται από τα γράμματα "TWI".
Είναι σημαντικό το πέλμα των ελαστικών σας να έχει επαρκές βάθος, τουλάχιστον το νόμιμο ελάχιστο βάθος στην ΕΕ που είναι 1,6 χιλ. Φροντίστε να σας γίνει συνήθεια να ελέγχετε συχνά αυτούς τους δείκτες.

Πλευρικό τοίχωμα ελαστικών Fulda

Ημερομηνία παραγωγής

Αυτός ο τετραψήφιος κωδικός εμφανίζει την εβδομάδα και το έτος παραγωγής του ελαστικού σας.