Επιτυγχάνοντας ένα ισορροπημένο ελαστικό

Κατά τη σύγκριση των ελαστικών, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάποιοι παράγοντες επίδοσης έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η βελτιστοποίηση ενός χαρακτηριστικού μπορεί να γίνεται εις βάρος ενός άλλου.

Μια τέτοιου είδους αντιστάθμιση συμβαίνει μεταξύ κρατήματος στο βρεγμένο και αποδοτικότητας καυσίμου. Από τη φύση τους, τα μοτίβα του πέλματος που παρέχουν καλύτερη πρόσφυση στο βρεμένο δημιουργούν, ταυτοχρόνως, μεγαλύτερη τριβή μεταξύ ελαστικού και δρόμου. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να κατασκευαστεί ένα ελαστικό που να πετυχαίνει βαθμολογία Α τόσο για την Αποδοτικότητα Καυσίμου όσο και για το Κράτημα σε Βρεγμένο.

Η προσέγγισή μας

Εργαζόμαστε με στόχο να πετύχουμε ένα ελαστικό βαθμολογίας "Α-Α". Αλλά βασικός στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να δημιουργήσουμε ισορροπημένα ελαστικά που αποδίδουν σε όλους τους τομείς. Όπως και στις κατηγορίες της ΕΕ, εδώ περιλαμβάνονται κι άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως ο χειρισμός στο στεγνό, ο χειρισμός στο βρεγμένο, η αντίσταση στην υδρολίσθηση και η χιλιομετρική επίδοση.