Άλλα κριτήρια απόδοσης

Με τους νέους δείκτες της ΕΕ είναι πλέον πιο εύκολο να συγκριθούν μεταξύ τους τα ελαστικά σε ό,τι αφορά το κράτημα στο βρεγμένο, την αποδοτικότητα καυσίμου και το θόρυβο. Αλλά υπάρχου κι άλλα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αγορά νέων ελαστικών. Σημαντικοί παράγοντες

 • χειρισμός στο βρεγμένο
 • χειρισμός στο στεγνό
 • φρενάρισμα στο στεγνό
 • κράτημα στο στρίψιμο
 • αντοχή
 • εσωτερικός θόρυβος
 • αντίσταση στην υδρολίσθηση

Τα χειμερινά ελαστικά έχουν συγκεκριμένους παράγοντες επίδοσης που δεν ταξινομούνται από τη σήμανση ελαστικών της ΕΕ, όπως η πρόσφυση στον πάγο, η πρόσφυση στο χιόνι και το κράτημα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Πήγες για ανεξάρτητες συμβουλές

Οι παρακάτω είναι σημαντικές πηγές για ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες επίδοσης που δεν περιλαμβάνονται στη σήμανση της ΕΕ για τα ελαστικά.

 1. Αποτελέσματα τεστ από λέσχες αυτοκινήτων και δημοσιεύσεις
  Οργανισμοί που ασχολούνται με την αυτοκίνηση και περιοδικά διεξάγουν ανεξάρτητα τεστ ελαστικών κάθε χρόνο. Τα ελαστικά αναλύονται κατά μέσο όρο έναντι 15 βασικών κριτηρίων επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 2. Ο δικός σας αντιπρόσωπος πωλήσεων ελαστικών
  Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σας προτείνει το ιδανικό ελαστικό για τις ανάγκες σας. Περιγράψτε του οπωσδήποτε την οδηγική σας συμπεριφορά, το όχημά σας και τις απαιτήσεις σας σε σχέση με τις εποχές του χρόνου.