Αποδοτικότητα καυσίμου και αντίσταση κύλισης

Η αντίσταση κύλισης επηρεάζει έως και 30% την κατανάλωση καυσίμου ενός επαγγελματικού οχήματος. Με χαμηλότερη αντίσταση κύλισης, τα ελαστικά χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους.

Η αποδοτικότητα καυσίμου ταξινομείται από Α (κατηγορία μέγιστης αποδοτικότητας καυσίμου) έως F (κατηγορία ελάχιστης αποδοτικότητας καυσίμου). Ο δείκτης G δεν χρησιμοποιείται για επαγγελματικά οχήματα.

Πλεονεκτήματα

Υπάρχει διαφορά μέχρι και 15% στην απόδοση καυσίμου, μεταξύ των νέων ελαστικών με δείκτη A και των ελαστικών με δείκτη F. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πάνω από 7000€ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.*Επιλέγοντας ελαστικά με υψηλή αποδοτικότητα καυσίμου μειώνονται, επίσης, οι εκπομπές ρύπων.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου

Για βέλτιστη αποδοτικότητα καυσίμου, βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά σας είναι σωστά φουσκωμένα. Με τη συνιστώμενη πίεση εξασφαλίζετε ότι η περιοχή του πέλματος παραμορφώνεται τόσο όσο χρειάζεται για να μεταφέρει το φορτίο. Το βάρος του φορτίου και η ευθυγράμμιση των τροχών παίζουν επίσης το δικό τους ρόλο, όπως άλλωστε και το προσωπικό σας στυλ οδήγησης. Το "eco-driving" μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.

Κατεβάστε τον οδηγό μας για οικονομία καυσίμου για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές.

* Ο υπολογισμός βασίζεται στην εξής υπόθεση: Μέση κατανάλωση καυσίμου του οχήματος 32.3l/100km → 323l/1000km →14,7% δυνατότητα εξοικονόμησης = 47.5l μικρότερη κατανάλωση καυσίμου ανά 1000 km → τιμή καυσίμου 1,50 EUR/λίτρο = 71,25 EUR/1000km → 100.000 χιλιόμετρα/έτος = 7.125 EUR εξοικονόμηση/έτος.

Οι τιμές που εμφανίζονται χρησιμοποιούνται μόνο για ενδεικτικούς λόγους. Οι τιμές για κάποια συγκεκριμένη σειρά ελαστικών/για συγκεκριμένες διαστάσεις ελαστικών μπορεί να ποικίλουν.