Άλλα κριτήρια απόδοσης

Η Σήμανση Ελαστικών της ΕΕ είναι ένας χρήσιμος οδηγός για τρεις σημαντικές πτυχές της απόδοσης των ελαστικών. Παρόλα αυτά υπάρχουν πρόσθετα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων.

Επιπλέον παράγοντες απόδοσης

Η Fulda υποβάλλει σε τεστ κάθε νέο σχεδιασμό ελαστικού έναντι περισσότερων από 50 κριτηρίων απόδοσης. Κάποιοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

  • Χιλιομετρική απόδοση
  • Αναγόμωση
  • Αντοχή
  • Σφήνωμα χαλικιών
  • Χειρισμός σε στεγνό δρόμο
  • Πρόσφυση
  • Εσωτερικός θόρυβος
  • Φρενάρισμα στο χιόνι και τον πάγο

Κριτήρια απόδοσης κατηγορίας φορτηγών

Κάθε κατηγορία φορτηγών έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα ελαστικά φορτηγών πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για κάθε κατηγορία έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαφορετικές εφαρμογές. Τα σημαντικότερα κριτήρια απόδοσης για κάθε κατηγορία φορτηγών παρουσιάζονται παρακάτω.

Εντός δρόμου (On road)
Εξοικονόμηση καυσίμου (εμφανίζονται στη σήμανση της ΕΕ)
Χιλιομετρική απόδοση
Αναγώμοσιμότητα
Κράτημα σε βρεγμένο δρόμο (εμφανίζονται στη σήμανση της ΕΕ

Μικτής χρήσης
Πρόσφυση εκτός δρόμου
Αντοχή στις καταπονήσεις
Αναγομωσιμότητα
Χιλιομετρική απόδοση

Δημοτικών υπηρεσιών
Χιλιομετρική απόδοση
Αντοχή στις καταπονήσεις
Κράτημα σε βρεγμένο δρόμο (εμφανίζονται στη σήμανση της ΕΕ)
Αναγομωσιμότητα
Εξωτερικός θόρυβος (εμφανίζονται στη σήμανση της ΕΕ)

Χειμερινά
Πρόσφυση/Κράτημα σε χιόνι και πάγο
Αναγομωσιμότητα
Κράτημα σε βρεγμένο δρόμο (εμφανίζονται στη σήμανση της ΕΕ)
Χιλιομετρική απόδοση

  • Επισκόπηση