Lithuania LT
Pakeisti šalį

Žinios apie padangą

Jūsų padangų „skaitymas“

„Fulda“ padangos šoninė sienelė

Jūsų padangų „skaitymas“

Visa svarbi informacija, kurią turite žinoti apie savo padangas, yra nurodyta ant šoninės sienelės.

Ši informacija padės jums prižiūrėti padangas ir atėjus laikui išsirinkti keičiamųjų padangų komplektą.

Mūsų vadovas padės suprasti, ką reiškia skirtingi skaičiai ir raidės.

„Fulda“ padangos plotis

Padangos plotis

Jūsų padangos plotis milimetrais, išmatuotas nuo vienos šoninės sienelės iki kitos šoninės sienelės.

„Fulda“ padangos šoninė sienelė

Padangos tipas

Jei ant padangos yra raidė „P“ arba nėra jokios raidės, tai yra lengviesiems automobiliams skirta padanga.

„Fulda“ padangų matmenų santykis

Matmenų santykis

Procentinė išraiška, reiškianti padangos pločio ir jos skerspjūvio santykį. Pateiktame pavyzdyje padangos santykis yra 65 – tai reiškia, kad padangos aukštis sudaro 65 % jos pločio.

„Fulda“ padangos konstrukcija – radialinė

Konstrukcija

Raidė „R“ naudojama nurodyti, kad padanga yra radialinė. Beveik kiekviena šiandien pagaminama padanga patenka į šią kategoriją.

„Fulda“ padangos skersmuo

Rato skersmuo

Rato plotis nuo vieno galo iki kito.

Padangos apkrovos indeksas nurodo didžiausią svorį, tenkantį vienai padangai.

Apkrovos indeksas

Padangos apkrovos indeksas nurodo didžiausią svorį, tenkantį vienai padangai. Svarbu pasirinkti tokias keičiamąsias padangas, kurios atitiktų jūsų transporto priemonės gamintojo rekomendacijas.

Renkantis padangas reikia atsižvelgti į apkrovos ir greičio indeksus. Jūsų turimos padangos apkrovos indeksas nurodytas ant šoninės sienelės, šalia skersmens.

Greičio indeksas nurodo maksimalų leistiną padangos važiavimo greitį.

Greičio indeksas

Greičio indeksas yra didžiausias leistinas padangos greitis, jei ji tinkamai pripūsta ir naudojama su tinkama apkrova.

Savo padangos greičio indeksą rasite pažymėtą raide ant šoninės sienelės. Pvz., padangos, kurios greičio indeksas yra V, didžiausias leistinas greitis yra 240 km/h.

Perkant keičiamąsias padangas svarbu, kad jų greičio indeksas sutaptų su transporto priemonės galimybėmis.

Pasitikrinkite didžiausią leistiną greitį, įvesdami greičio indeksą į programą.

„Fulda“ padangos šoninė sienelė

EEK patvirtinimo žyma ir numeris

Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisija (JTEEK) nustatė standartus pneumatinėms padangoms. Ši žyma ir numeris reiškia, kad jūsų padangos atitinka minėtus standartus.

„Fulda“ padangos šoninė sienelė

Informacija apie oro slėgį padangose

Informacija apie oro slėgį padangose: yra nustatytas didžiausias padangos pripūtimo slėgis. Tai svarbu žinoti tikrinant oro slėgį padangose. Taip pat nepamirškite peržiūrėti savo transporto priemonės naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos apie tinkamą oro slėgį padangose.

„Fulda“ padangos šoninė sienelė

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorių vieta žymima raidėmis „TWI“.
Svarbu, kad protektorius būtų pakankamo gylio, bent ES mažiausio leistino 1,6 mm. Įpraskite dažnai patikrinti šiuos indikatorius.

„Fulda“ padangos šoninė sienelė

Pagaminimo data

Šis keturių skaitmenų kodas rodo savaitę ir metus, kada padanga buvo pagaminta.