Norway NO
Bytt land

Forstå dekket

Dekkets komponenter settes sammen i en dekkmonteringsmaskin som lager et

Slik lages dekkene

Du vet nok at bilen er et komplisert stykke ingeniørkunst, men få sjåfører tenker på alt som kreves for å produsere et dekk. Dekkene leverer enhver ytelse og bevegelse som du foretar med kjøretøyet. Vi forklarer veien fra gummi til veibane.

Dekkets komponenter settes sammen i en dekkmonteringsmaskin som lager et

Blanding

Så mange som 30 ingredienser befinner det seg i gummiblandingen til et dekk. Ulike typer av gummi, fyllmasse og andre ingredienser er plassert i maskiner som kalles Banbury-blandemaskiner. Disse gigantiske blandemaskinene lager en svart gummisammensetning som sendes til kverning.

Dekkets komponenter settes sammen i en dekkmonteringsmaskin som lager et

Kverning

Den avkjølte gummiblandingen sendes til en fabrikk for å bli kuttet opp i biter. Andre elementer av dekket forberedes på dette trinnet. Dette er også her dekkstrukturen utformes, av gummibiter som kuttes opp på fabrikken.

Dekkets komponenter settes sammen i en dekkmonteringsmaskin som lager et

Konstruksjon

Denne delen av prosessen omfatter konstruksjon av det som kalles et "grønt dekk", Det bygges i en stor maskin som setter alle delene på plass på riktig sted. Ettersom de fleste komponentene har blitt lagt til, vil det grønne dekket se ut omtrent som det ferdige produktet. Det har stålbelter, ply, slitebane og tekstilelementer.

Dekkets komponenter settes sammen i en dekkmonteringsmaskin som lager et

Etterbehandling

Ved dette tidspunktet er dekket vulkanisert og gitt sin endelige form. Det plasseres i en vulkaniseringsmaskin som komprimerer alle delene av dekket, oppretter slitebanen og tilføyer merking på sideveggen.

Dekkets komponenter settes sammen i en dekkmonteringsmaskin som lager et

Inspeksjon

Hvert eneste dekk blir grundig evaluert av opplærte inspektører. Det benyttes også spesielle maskiner, som er konstruert for å legge merke til selv de minste ujevnheter. Ingeniører velger ut tilfeldige dekk fra produksjonen og utfører en kvalitetskontroll av disse, hvor de også skjæres opp for nærmere inspeksjon. I tillegg til dette velges noen dekk ut og røntgenfotograferes individuelt for å se etter indre svakheter. Alle dekk må oppfylle de strenge standardene fra Fulda.

Dekkets deler

Lag: Dekkstammen på dekket utgjøres av tekstillag med et materiale kjent som ply. Ply reduserer elastisiteten, samtidig som det holder dekket fleksibelt. De lages normalt av gummiert kord formet av vevd materiale. Dekkene lages sterkere med et lag som kalles stammen, som legges rett over dekkets innerfôring.

Vulster: Disse utgjør den lufttette pakningen mellom dekkets felger og dekket. De lages av flettet, høyfast stål som er overtrukket med gummi.

Belte: Vevde skinner av stålvaiere er overtrukket med gummi og plassert rundt dekket. Disse beltene tilbyr stivhet og gjør dekket sterkere. For økt slitestyrke og bedre motstandsdyktighet mot punktering kommer noen dekkmodeller med Kevlar-kord.

Sidevegg: Utsiden av sideveggen gir deg den nødvendige produsentinformasjonen om dekket. Selve sideveggen forløper fra vulsten til slitebanen. Dette områdets ekstra trykke gummidekke gir stabilitet sidelengs.

Skulder: Dekkets skulder er en liten avfaset kant mellom slitebanen og sideveggen. Den spiller en sentral rolle med tanke på å ha kontroll i svingene.

Slitebane: Slitebanen er der hvor gummien treffer på veien og gir deg både veigrep og demping. Mange av de viktigste dekkfunksjonene avhenger av gummiblandingen og utformingen av slitebane.

Lamell og rille: Dekket drenerer bort vann takket være de dype rillene som skiller slitebaneblokkene. De mindre rillene i slitebaneblokkene kalles lameller, og er viktige for veigrepet på snø og is om vinteren.

Rille: Denne forsterkede rillen benyttes i noen dekk. Den går nedover på midten, som er dekkets svakeste område.