Norway NO
Bytt land

Personvern / Opphavsrett

Ansvarsfraskrivelse, Personvern, Andre
 

Personvern

Grunnleggende retningslinjer for personvern og fortrolighet på nettet 
FULDA Tires Europe, heretter kalt `FULDA', betrakter personlig informasjon som f.eks. ditt navn, post- og e-postadresse eller telefonnummer som privat og konfidensiell informasjon. Personlig informasjon som du gir oss blir derfor lagret på et sikkert sted, er kun tilgjengelig for autorisert personell og blir kun benyttet i forbindelse med markedsføring av våre produkter eller for å gi bedre service til våre kunder. FULDA vil aldri videreformidle personlig informasjon til andre organisasjoner eller selskaper.
 

Informasjonsinnhenting

'Når du søker på et FULDA nettsted, søker du anonymt. Det innhentes ikke personlige opplysninger. På enkelte områder vil du imidlertid ble oppfordret til frivillig å oppgi personopplysninger, som navn, e-postadresse og lignende, som kreves for oppfølgende korrespondanse, registreringer på nettstedet, kjøp eller deltakelse i nettundersøkelser. FULDA kan også oppbevare meldinger som du har sendt til våre kundeservicerepresentanter eller andre medarbeidere. Slike opplysninger vil kun bli anvendt innen FULDA, som et middel til å forbedre vår kundeservice. FULDA nettsteder registrerer opplysninger om besøk på nettstedene. For eksempel blir det utarbeidet statistikker som viser antall besøk per dag, antall nedlastinger av en bestemt fil på et bestemt nettsted per dag samt hvilke land de  lastes ned til. Disse statistikkene brukes som informasjonsgrunnlag når vi tilpasser nettstedene våre for å bedre kunne dekke dine behov, og statistikkene kan også formidles videre til andre, men de inneholder ingen personopplysninger og kan ikke brukes til å få tak i slike opplysninger. Det finnes en teknologi som kalles «informasjonskapsler» (eller «cookies»), som kan brukes til å gi deg skreddersydd informasjon fra et nettsted. En informasjonskapsel er en liten datamengde som nettleseren mottar fra nettsteder, og som deretter blir lagret på maskinen din. Enkelte FULDA nettsteder bruker slike informasjonskapsler, for at vi bedre kan betjene brukerne av nettstedene våre. Du kan stille inn nettleseren slik at du får en melding hver gang du mottar en informasjonskapsel, så du selv kan avgjøre om du vil godta den eller ikke.
 

Bruk av informasjon

Fulda kan for eksempel benytte informasjon gitt til oss av kunder, til å yte service, måle forbrukerinteresse for våre ulike produkter eller for å informere våre kunder om nye produkter eller programmer. Disse tilbudene kan være basert på informasjon ut fra spørreundersøkelser, informasjon om kan indikere kjøpspreferanser, eller e-post sendt til et Fulda-nettsted. Alle lister som sendes til deg med tilbud om produkter og tjenester blir utviklet og håndtert under streng kontroll og i tråd med regler som er utformet for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til kundenes personlige opplysninger. Du kan når som helst kreve å få tilsendt en kopi av den personlige informasjonen som er lagret om deg og be om at den endres eller at den blir fjernet fra vår database.
 

Videreformidling av personlig informasjon

Fulda betrakter den personlige informasjonen vi har om deg som konfidensiell og våre retningslinjer er derfor at ingen informasjon som vi har samlet inn via våre nettsteder skal distribueres videre til tredjeparter, med mindre dette kreves av oss etter gjeldende lovverk eller vedrører en rettslig eller offentlig undersøkelse eller et tiltak. Fulda verken selger, leier ut eller overfører personlig informasjon til andre organisasjoner.
 

Andre nettsteder

Fuldas nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider, og vi forsøker etter beste evne å kun lenke våre sider til nettsider som holder samme høye standard som våre egne når det gjelder å ivareta og respektere våre kunders private opplysninger. Vi er imidlertid ikke ansvarlig for innholdet eller personvernet som praktiseres av andre nettsteder.
 

Opphavsrett

Copyright 2005- Fulda Tires Europe  Alle rettigheter forbeholdt. Tekst, bilder, grafikk, lydfiler, animasjonsfiler, videofiler og måten de er arrangert på Fuldas nettsider er alle beskyttet av gjeldende lover og regler angående opphavsrett og intellektuelt eierskap. Disse objektene kan ikke kopieres for kommersiell benyttelse eller distribusjon, ei heller kan objektene endres eller lagt ut på andre nettsider. Enkelte av Fulda nettsteder inneholder også bilder som er beskyttet av andre eieres opphavsrett.
 

Ansvarsfraskrivelse

Bruk av et Fulda-nettsted innebærer at du er inneforstått med Fuldas Retningslinjer for personvern på nettet. Hvis du ikke er inneforstått eller enig i dette, ber vi deg vennligst om ikke å besøke våre nettsteder. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, gjøre om, legge til eller fjerne deler av disse retningslinjene. Vennligst les denne siden med jevne mellomrom for å se om det er gjort endringer. Hvis du fortsetter å besøke våre nettsteder etter at eventuelle endringer i disse retningslinjene er blitt lagt ut innebærer at du er inneforstått med disse endringene.