Norway NO
Bytt land

Ekstern støy

Dekk genererer en del av bilens støy når den passerer. Det å kjøpe dekk med en god støyrangering vil redusere virkningen av kjøringen din på miljøet rundt deg.

Dekkets utvendige støynivå vises som en desibelverdi. Lydbølgeikonene indikerer om dekkstøyen er under eller over de kommende europeiske grensene.

1 svart lydbølge: lavt støynivå (3 dB eller mer under den fremtidige europeiske grenseverdien)
2 svarte lydbølger: moderat støynivå (mellom den fremtidige europeiske grenseverdien og 3 dB lavere)
3 svarte lydbølger: høyt støynivå (over den fremtidige europeiske grenseverdien)

Desibel betyr noe

En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. Faktisk betyr en forskjell på 3 dB en dobling av mengden støy som dekket produserer.

Merkeverdiene som vises er kun til illustrasjonsøyemed. Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.