Norway NO
Bytt land

Drivstoffeffektivitet og rullemotstand

Så mye som 20 % av drivstofforbruket er relatert til dekkets rullemotstand. Dette er motstanden dekket får når det møter bakken. Et lettrullende dekk krever mindre drivstoff, ettersom en mindre mengde energi kastes bort på friksjon og varme.  

Drivstoffeffektivitet rangeres i 7 ulike kategorier, fra A (mest drivstoffeffektive kategori) til G (minst drivstoffeffektive kategori). Kategorien D brukes ikke for personbiler.

Fordeler

Forskjellen i drivstofforbruk mellom en bil med et A-rangert dekk og en bil med et G-rangert dekk kan være opptil 7,5 %. Det kan oversettes til besparelser på mer enn 3000 kroner i løpet av dekkenes levetid.* Ved å velge drivstoffeffektive dekk er du dessuten med på å gi lavere CO2- utslipp.

Andre faktorer som påvirker drivstofforbruket

For å sikre optimal drivstoffeffektivitet må du sørge for at dekkene har riktig lufttrykk. Lavt dekktrykk øker rullemotstanden og reduserer våtgrepet. Vekten på kjøretøyet og din personlige kjørestil kan også ha mye å si. Du kan redusere drivstofforbruket betydelig ved å kjøre mer energieffektivt (øko-kjøring).

* Basert på et gjennomsnittlig forbruk på 0,8 l/mil, en drivstoffpris på 15 kroner/liter, og en gjennomsnittlig dekk-kjørelengde på 35 000 km

Merkeverdiene som vises er kun til illustrasjonsøyemed. Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.