Norway NO
Bytt land

Våtgrepet

Våtgrepet er en viktig faktor å ta hensyn til når du kjøper nye lastebil- eller bussdekk. EU-merkingen av våtgrepet er basert på dekkets bremselengde på vått underlag.

Våtgrepet angis med bokstavkoder fra A (kortest bremselengde) til F (lengst bremselengde).

Bokstavkode G brukes ikke for nyttekjøretøy.

Hvorfor er det viktig å ha godt våtgrep?

Dekk med godt våtgrep har kortere bremselengde på glatte veier. A-merkede dekk har opptil 30 % kortere bremselengde enn F-merkede dekk når det bremses maksimalt. Det utgjør opptil 25 meter.*

Uansett hvilke dekk du bruker, bør du ikke ha høyere hastighet enn at du kan klare å stoppe innenfor den anbefalte bremselengden.

* Beregningen tar utgangspunkt i en vanlig lastebil med semitrailer som kjører i 80 km/t og har en totalvekt på 40 tonn. Effekten kan variere avhengig av kjøretøyet, kjøreforholdene og den anvendte testmetoden.

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.