Norway NO
Bytt land

Smart kjøring

Smart kjøring

Hos Fulda har vi en kultur preget av teknologiske innovasjoner. Den omfatter ikke bare produktene som bærer vårt navn, men også vårt fokus på trafikksikkerhet.

Ikke bare smarte produkter – smart kjøring også.

Vi har lansert to viktige initiativer for å øke fokuset på grundig vedlikehold og inspeksjon av dekk.

  • Fulda lasersjekk – Med hjelp av vårt laserutstyr måles dekkets slitebanedybde helt presist
  • Fulda dekktrykkontroll – Sjekk dekkets lufttrykk uten å røre ventilen

FULDA LASERSJEKK

Sjekk dekkets slitebanedybde på få sekunder med Fulda lasersjekk.

Hva er en lasersjekk?

Lasersjekk er et tilbud fra Fulda som gjør det mulig for sjåfører å få en akkurat måling av dekkets gjenværende slitebanedybde under spesielle sikkerhetsarrangementer.

Fuldas arrangementer for trafikksikkerhet arrangeres nå over hele Europa, såvel som i Brasil, USA og Canada, og har vært en stor suksess helt fra begynnelsen av.

Våre lasersjekkteknikere benytter spesialverktøy med en laserstråle festet til toppen. Dette måler dekkets slitebanedybde ved å skanne slitebaneprofilen.

Profilometeret har et måleomfang på mellom 0,0 mm og 11,0 mm. Målingene er mest nøyaktige i den kritiske slitebanedybden på opptil 4 mm.

Våre partnere i Tyskland, den svært anerkjente Automobilclub von Deutschland (det tyske bilforbundet – AvD) har gjennom flere år støttet Fuldas lasersjekk som et viktig tiltak for trafikksikkerheten.

Utilstrekkelig slitebanedybde: Farene

En lasertest gjør sjåførene oppmerksomme på slitasjen på dekkene, og på farene forbundet med utilstrekkelig slitebanedybde, som for eksempel den økte risikoen for vannplaning og kortere bremselengder på våt veibane.

Sjåfører feiltolker ofte hva som er tilstrekkelig slitebanedybde, og selv om EU-lovgivningen tillater dekk med en slitebanedybde på minimum 1,6 mm, så er det anbefalt at sjåførene bytter dekk når slitebanedybden er under 3 mm (4 mm hos vinterdekk).

Priser for lasertesten

Vi tar trafikksikkerhet på alvor, og lasertestprogrammet har mottatt priser både i Tyskland, Europa og globalt. Her er noen av dem:

  • Goldene Brücke - utdelt av DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft)
  • Goldene Pyramide - utdelt av BDVT (Berufsverband der Verkaufsförderer und Trainer E. V.)
  • European Silver Award - utdelt av bransjeorganisasjonene
  • European Gold Award - utdelt av den europeiske fagpressen
  • World PRO Award - den høyeste utmerkelsen man kan tildeles globalt for en vellykket salgskampanje
  • Ein PS für Sicherheit (trafikksikkerhetspris)
  • Deutscher Verkehrssichheitspreis - tysk trafikksikkerhetspris i gull

FULDA DEKKTRYKKONTROLL

Sjekk dekkenes lufttrykk uten å røre ventilen

Hva er en dekktrykkontroll?

Dekktrykkontroll er verdens første mobile system for kontroll av dekkets lufttrykk "uten berøring". Det gir deg en presis måling av dekkets lufttrykk, uten at du trenger å berøre ventilen.

For å måle dekkets lufttrykk kjører bilen ganske enkelt over testplatene i gåtempo, så tar systemet for dekktrykkontroll seg av resten.

Systemet fungerer uansett hvilken modell eller størrelse kjøretøyet måtte ha, eller hvilken dekktype som brukes. Det er mulig fordi data innhentes fra hundrevis av individuelle sensorer som befinner seg på kontaktflaten.

Disse måler dekkets hardhetsgrad, deformering og andre faktorer, som deretter konverteres av programvaren til en avlesning av trykket.

Utilstrekkelig lufttrykk i dekket: Faremomentene

Lykkes man ikke med å opprettholde riktig lufttrykk i dekkene kan dette føre til veldig tidlig slitasje, noe som øker risikoen for dekkfeil og reduserer håndteringsevnen.

På tross av dette viser forskningen at mer enn hver tredje sjåfør kjører uten riktig lufttrykk i dekkene sine.

Programmet for dekktrykkontroll fra Fulda forsøker å få frem farene ved dårlig lufttrykk i dekket.