Poland PL
Zmień kraj

Hałas zewnętrzny

Kupując opony o niskim poziomie hałasu do samochodów ciężarowych lub autobusów, zmniejszasz uciążliwość swojego pojazdu dla środowiska.

Hałas zewnętrzny emitowany przez oponę określono w decybelach. Ikony fal dźwiękowych wskazują, czy poziom hałasu jest niższy czy wyższy od limitów unijnych.

1 czarna fala: cicha (co najmniej 3 dB poniżej limitu UE)
2 czarne fale: średnia (między limitem UE a poziomem o 3 dB niższym)
3 czarne fale: głośna (powyżej limitu UE)

Decybele mają znaczenie

Nawet niewielka zmiana liczby decybeli oznacza dużą różnicę w odczuwalnej głośności. Opona o klasie głośności oznaczonej trzema czarnymi falami może być aż cztery razy głośniejsza niż opona z jedną czarną falą.

Oznaczenia na etykiecie mają jedynie charakter poglądowy. Wartości mogą się różnić między liniami i rozmiarami opon.