Sweden SE
Ändra land

Köpguide till däck

Väggrepp vid kurvtagning

Definition

Stabiliteten hos ett däck när du kör i kurvor

När är det viktigt?

När du kör på vägar med skarpa eller slingrande kurvor

Rullmotstånd

Definition

Rullmotståndet anger hur lätt ett däck rullar på underlaget

När är det viktigt?

När du vill förbättra bränsleeffektiviteten

Prestanda

Definition

En allmän term för ditt däcks eller ditt fordons broms- och accelerationsförmåga samt väghållning och väggrepp.

När är det viktigt?

Det är alltid viktigt

Väghållning

Definition

Däckens följsamhet vid styrning och inbromsning

När är det viktigt?

Alltid

Motstånd mot vattenplaning

Definition

Hur bra ett däck avleder vatten för att behålla väggreppet på våta vägar

När är det viktigt?

Vid regn och på våta vägar

Våtgrepp

Definition

Däckets väggrepp och bromsförmåga på vått underlag

När är det viktigt?

För att styra, stanna och kontrollera ditt fordon

Väggrepp på torrt underlag

Definition

Däckets förmåga att greppa vägen och bromsa på torra underlag

När är det viktigt?

För att kontrollera, styra och stanna ditt fordon på torra underlag

Komfort

Definition

Hur väl dina däck absorberar stötar och gupp samt andra ojämnheter på vägen.

När är det viktigt?

När du vill uppleva komforten i din bil, till och med på ojämn väg

Buller

Definition

Buller Det finns två typer av buller: yttre buller och kupébuller. Ett däck med lågt yttre buller minskar ljudföroreningarna i miljön utanför fordonet. Ett däck med lågt kupébuller ger dig en tystare resa.

När är det viktigt?

Om du vill få en tystare miljö både i och utanför ditt fordon.

Bromssträcka

Definition

Antalet meter ditt fordon behöver från påbörjad inbromsning till fullt stopp

När är det viktigt?

Det är alltid viktigt

Livslängd

Definition

En allmän beskrivning av ett däcks livslängd. Märkningen "high mileage" (lång körsträcka) anger att ett däck har lång livslängd.

När är det viktigt?

Alltid