Sweden SE
Ändra land

Att skapa ett däck med balanserade egenskaper

Vid en jämförelse av däck är det viktigt att vara medveten om att vissa prestandafaktorer står i motsatsförhållande till varandra. Om ett däck optimeras med avseende på en faktor kan detta alltså behöva göras på bekostnad av en annan faktor.

En avvägning måste till exempel göras mellan våtgrepp och bränsleeffektivitet. Ett däckmönster som ger ett högt våtgrepp har till sin natur en högre friktion mellan däcket och vägbanan. Det är därför en utmaning att skapa ett däck som får högsta betyg för både bränsleeffektivitet och våtgrepp.

Vårt synsätt

Vi arbetar mot målet att skapa ett däck med betyget A–A. Vårt primära mål förblir dock detsamma som tidigare: att utveckla däck med balanserade egenskaper och god prestanda för alla viktiga egenskaper. Detta omfattar, förutom EU-märkningen, även andra viktiga faktorer, till exempel köregenskaper på torra underlag, köregenskaper på blöta underlag, motstånd mot vattenplaning och livslängd.