Sweden SE
Ändra land

Yttre buller

Genom att köpa lastbils- eller bussdäck med låga bullervärden minskar du ditt fordons påverkan på den omgivande miljön.

Det yttre däckbullret visas även med hjälp av ett decibelvärde. Ljudvågesymbolerna anger om däckbullret ligger över eller under de kommande europeiska gränsvärdena.

En svart våg: tyst (minst 3 dB under det kommande europeiska gränsvärdet för däckbuller)
två svarta vågor: medeltyst (en bullernivå mellan det kommande europeiska gränsvärdet och 3 dB under detta värde)
3 svarta vågor: bullrigt (däckets bullernivå ligger över det kommande europeiska gränsvärdet)

Decibelvärdet gör skillnad

En ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivån. En skillnad på endast 3 dB innebär en fördubbling av det yttre buller som däcket avger.

Värdena på märkningen används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.