Sweden SE
Ändra land

Bränsleeffektivitet och rullmotstånd

Däckens rullmotstånd kan stå för upp till 30% av bränsleförbrukningen för ett kommersiellt fordon. Ett däck med lägre rullmotstånd ger därigenom både en lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp.

Bränsleeffektiviteten klassificeras med hjälp av värden från A (den mest bränsleeffektiva klassen) till F (den minst bränsleeffektiva klassen). Klass G används inte för buss- och lastbilsdäck.

Fördelar

Det kan skilja upp till 15 % i bränsleeffektivitet mellan nya däck i klasserna A och F. Detta kan i praktiken innebära kostnadsbesparingar på över 7000 euro under däckens hela livslängd.*Genom att välja bränsleeffektiva däck minskar du även mängden skadliga utsläpp.

Övriga faktorer som påverkar bränsleförbrukningen

Kontrollera att däcken har rätt lufttryck för att få en optimal bränsleeffektivitet. Använd det rekommenderade lufttrycket för att försäkra dig om att mönsterytan deformeras på rätt sätt vid körning med last. Lastens vikt, hjulinställningar och din personliga körstil är andra faktorer som kan påverka bränsleeffektiviteten. Energieffektiv körning, s.k. eco-driving, kan minska bränsleförbrukningen markant.

Hämta vår guide till bättre bränsleekonomi med tips och råd.

*Beräkningen baseras på följande antaganden: fordonets genomsnittliga förbrukning är 32,3 l/100 km → 323 l/1 000 km → en potentiell besparing på 14,7 % = 47,5 l bränsle per 1 000 km → vid ett bränslepris på 1,50 euro/liter = 71,25 euro/1 000 km → 100 000 km årlig körsträcka = en besparning på 7 125 euro/år.

Värdena på däckmärkningen används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.