Sweden SE
Ändra land

Våtgrepp

Våtgreppet är en viktig faktor att ta hänsyn till när du köper nya däck. EU-märkningen avgörs av däckets bromssträcka på blöta underlag.

Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A (kategorin med den kortaste bromssträckan) till F (kategorin med den längsta bromssträckan).

Kategorierna D och G används inte för personbilar.

Varför är märkningen av våtgrepp så viktig?

I en nödsituation kan några få meter innebära en skillnad på liv och död. En uppsättning däck i A-klassen ger upp till 30 % kortare bromssträcka än en uppsättning däck i F-klassen. Om föraren av ett fordon bromsar maximalt från 80 km/h ger detta en bromssträcka som är 18 meter kortare.*

Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till framförvarande bilar vid körning.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (EU) 1222/2009. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer.

Värdena på etiketten används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.