Sweden SE
Ändra land

Smartare körning

Smartare körning

I Fuldas tekniska innovationskultur ingår inte bara de produkter som bär vårt namn, utan även vårt engagemang för trafiksäkerhet.

Inte bara smarta produkter – även smartare körning

Vi har infört två viktiga initiativ för att öka kunskapen om rätt underhåll och kontroll av däcken:

  • Fulda laserkontroll – Mät dina däcks mönsterdjup noggrant med vårt laserverktyg
  • Fulda tryckkontroll – Kontrollera lufttrycket utan att röra ventilen

FULDA LASER CHECK

Kontrollera dina mönsterdjup på några sekunder med Fulda laserkontroll.

Vad är laserkontroll?

Laserkontroll är ett Fulda-initiativ för att på rätt sätt mäta återstående mönsterdjup på däckens slitbanor i samband med särskilda evenemang för trafiksäkerhet.

Fuldas laserkontroll i samband med evenemang för trafiksäkerhet har blivit en stor framgång sedan de infördes och äger numera rum i hela Europa samt i Brasilien, USA och Kanada.

Våra tekniker som arbetar med laserkontroll använder ett specialverktyg som har en laserstråle på ändan för att mäta däckets mönsterdjup genom att skanna mönsterprofilen.

Specialverktyget som kallas profilometer har ett mätområde mellan 0,0 och 11,0 mm. Mätningens noggrannhet är högst i området för det kritiska mönsterdjupet på 4 mm.

Vår partner i Tyskland, den väl ansedda tyska bilklubben Automobilclub von Deutschland (AvD), har under flera år gett sitt stöd till Fuldas laserkontroll eftersom det är ett viktigt initiativ för trafiksäkerhet.

Otillräckligt mönsterdjup: Risker

Laserkontrollen uppmärksammar bilisterna på slitaget hos deras däck och på de risker som är förknippade med otillräckligt mönsterdjup, bland annat ökad risk för vattenplaning och kortare bromssträckor på våta vägar.

Bilister har ofta svårt att bedöma när mönsterdjupet är tillräckligt. I EU:s lagstiftning fastställs att mönsterdjupet måste vara minst 1,6 mm, men däck med ett mönsterdjup på mindre än 3 mm (4 mm för vinterdäck) bör bytas.

Utmärkelser för laserkontroll

Vi tar trafiksäkerhet på allvar och laserkontroll-programmet har fått utmärkelser i Tyskland, Europa och världen över. I dessa ingår

  • Goldene Brücke – tilldelat av tyska DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft)
  • Goldene Pyramide – tilldelat av BDVT (Berufsverband der Verkaufsförderer und Trainer E.V.)
  • European Silver Award – tilldelat av branschorganisationerna
  • European Gold Award – tilldelat av den europeiska fackpressen
  • World PRO Award – det högsta priset på världsnivå för framgångsrik försäljningskampanj
  • Ein PS für Sicherheit
  • trafiksäkerhetspris från tyska trafikmyndigheter Deutscher Verkehrssicherheitspreis (tyskt trafiksäkerhetspris) i guld

FULDA LUFTTRYCKSKONTROLL

Kontrollera lufttrycket utan att röra ventilen

Vad är lufttryckskontroll?

Lufttryckskontroll är världens första mobila "kontaktlösa" system för att kontrollera lufttrycket. Det ger en exakt mätning av lufttrycket i ett däck utan att du behöver röra ventilen.

För att mäta lufttrycket kör bilen helt enkelt över testplattorna i promenadtakt och lufttryckssystemet tar hand om resten.

Systemet fungerar oavsett fordonets modell, dimensioner eller den typ av däck som används. Det samlar data från hundratals enskilda givare i kontaktytan.

Dessa mäter däckets hårdhetsgrad, deformation och andra faktorer, som sedan omvandlas i ett dataprogram för avläsning av trycket.

För lågt lufttryck: Risker

Om däcken inte har rätt lufttryck kan de slitas alltför snabbt, vilket ökar risken för en däckskada och minskar väghållningsförmågan.

Trots detta visar forskningen att fler än en av tre bilister kör utan rätt lufttryck i däcken.

Fuldas lufttrycksprogram syftar till ökad kunskap om riskerna med för lågt lufttryck i däcken.