Sweden SE
Ändra land

Kvalitets- och prestandafaktorer

3 – Tester för EU-däckmärkning

En standardiserad EU-däckmärkning infördes 2012. Alla däck analyseras enligt 3 viktiga prestandafaktorer:

 • Bränsleeffektivitet – Ett mått på däckets rullmotstånd, vilket påverkar bränsleeffektiviteten hos ditt fordon. Anges med värden från A (högsta klassen) till G (lägsta klassen).
 • Våtgrepp – Ett mått på däckets bromsförmåga på våta vägar. Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A (högsta klassen) till F (lägsta klassen).
 • Yttre bullernivå vid rullning – Ett mått på det yttre buller som däcket avger, angett i decibel. De svarta ljudvågorna anger däckets bullerklass, från 1 (tyst) till 3 (bullrigt).

Mer information om EU-däckmärkningen

15 – Oberoende tester

Europas främsta motororganisationer och motortidskrifter är helt oberoende och testar däck med avseende på i genomsnitt 15 viktiga prestandafaktorer.I dessa ingår främst:

 • Väghållning och bromsförmåga på vått och torrt väglag
 • Väggrepp vid kurvtagning
 • Hållbarhet
 • Bränsleförbrukning
 • Kupébuller
 • Vattenplaning

Läs mer om de organisationer och tidskrifter som testar våra däck

50 – Fuldas interna tester

Alla våra nya däckdesigner utsätts för inte mindre än 50 prestandatester , och våra experter utvärderar dem enligt faktorer utöver EU:s märkning, däribland:

 • Väghållning och bromsförmåga på vått och torrt väglag
 • Livslängd och hållbarhet
 • Kupébuller
 • Vattenplaning i kurvor och på raksträckor
 • Väggrepp
 • Stabilitet vid hög hastighetVåra säsongsanpassade vinterdäck testas även för faktorer som väggrepp, väghållning och bromsförmåga på is och snö.

Men för oss är det inte tillräckligt

På Fulda anser vi att EU-däckmärkningen hjälper konsumenterna att göra ett välinformerat val när de köper nya däck. Det är därför vi samarbetade med EU för att utveckla märkningen innan den infördes.

Vi sätter också värde på den information som vi får från oberoende testpaneler och organisationer samt respekterar deras ärliga omdömen om våra produkter. Vi anser att detta hjälper konsumenterna att göra ett välinformerat val. Det är därför vi publicerar både testresultat och däckinformation i broschyrer och på nätet.