Slovenia SR
Promeni državu

Održavanje odgovarajućeg pritiska u pneumaticima

Provera pritiska u pneumaticima – vršite je redovno radi bezbednije vožnje i dužeg veka trajanja pneumatika

Održavanje odgovarajućeg pritiska u pneumaticima

Održavanjem preporučenog pritiska u pneumaticima produžićete njihov radni vek i obezbediti optimalno upravljanje, kočenje i potrošnju goriva. Zbog toga je dobro da steknete naviku da redovno proveravate pritisak.
Svi pneumatici ispuštaju vazduh, uglavnom brzinom od 0,069 bara ili jedne funte po kvadratnom inču (psi) za mesec dana. Ovaj proces se može ubrzati čestim vožnjama na dužim rastojanjima, vožnjom po neravnim putevima i pod velikim opterećenjem, mada se ispuštanje vazduha povećava i pri višim temperaturama. Preporučujemo da proveravate pritisak u pneumaticima svakog meseca i da istovremeno proverite gazeći sloj pneumatika. Podatak o preporučenom pritisku pronaći ćete u priručniku za korišćenje vozila, kao i na bočnom zidu svakog pneumatika.

Pritisak u pneumaticima proveravajte samo kad su pneumatici hladni – vožnja zagreva pneumatike, pri čemu se vazduh u njima širi, a to može da dovede do netačnih očitavanja.

Kako da proverite pritisak u pneumatiku 

  1. Iskoristite manometar priključen na kompresor za vazduh u lokalnoj radionici, ili kupite manometar u prodavnici auto-delova.
  2. Locirajte ventil na pneumatiku, pa skinite kapicu sa njega.
  3. Manometrom pritisnite ventil – začuće se kratko šištanje, a zatim će kazaljka manometra pokazati izmerenu vrednost pritiska.
  4. Uporedite pritisak na manometru sa preporučenom vrednošću pritiska u odgovarajućoj mernoj jedinici.
  5. Po potrebi, dopunite ili ispustite vazduh iz pneumatika.
  6. Ponovo proverite pritisak i podešavajte ga sve dok se ne izjednači sa preporučenim pritiskom.
  7. Postavite kapice na ventile. 8. Postupak ponovite na sva četiri pneumatika. Ako uočite znatno ili neuobičajeno opadanje pritiska, to može ukazivati na ispuštanje vazduha i potrebno je da se za pomoć obratite stručnjaku.
Ako uočite znatno ili neuobičajeno opadanje pritiska, to može ukazivati na ispuštanje vazduha i potrebno je da se za pomoć obratite stručnjaku.