Slovenia SR
Promeni državu

Upoznajte svoj pneumatik

Čitanje oznaka na pneumatiku

Bočni zid pneumatika Fulda

Čitanje oznaka na pneumatiku

Sve informacije koje treba da znate o pneumatiku utisnute su na njegovom bočnom zidu.

Čitanje ovih informacija pomoći će vam u održavanju pneumatika, kao i pri izboru novih kad dođe vreme za kupovinu kompleta za zamenu.

Naš vodič će vam pomoći da shvatite značenje svih tih različitih brojeva i slova.

Širina pneumatika Fulda

Širina pneumatika

Širina pneumatika od jednog do drugog bočnog zida, izražena u milimetrima.

Bočni zid pneumatika Fulda

Tip pneumatika

Ako vidite slovo „P” ili ako slovna oznaka uopšte ne postoji, to ukazuje na to da se radi o pneumatiku za putnička vozila.

Razmera pneumatika Fulda

Razmera

Ovo je broj koji pokazuje procentualni odnos širine pneumatika i njegovog poprečnog preseka. U našem primeru videćete pneumatik sa razmerom 65, što znači da visina pneumatika iznosi 65% njegove širine.

Konstrukcija pneumatika Fulda – radijalna

Konstrukcija

Slovo „R” označava radijalne pneumatike. U ovu kategoriju spadaju skoro svi pneumatici koji se danas prave.

Prečnik pneumatika Fulda

Prečnik točka

Širina točka od jednog do drugog kraja.

Indeks opterećenja pneumatika ukazuje na njegovu maksimalnu nosivost

Indeks opterećenja

Indeks opterećenja pneumatika ukazuje na njegovu maksimalnu nosivost. Važno je da prilikom kupovine pneumatika za zamenu odaberete one koji su u skladu sa preporukama proizvođača.

Treba istovremeno voditi računa o indeksu opterećenja i indeksu brzine prilikom izbora pneumatika. Indeks opterećenja za postojeći pneumatik pronaći ćete na njegovom bočnom zidu, odmah pored oznake prečnika.

Indeks brzine pneumatika označava njegovu maksimalnu dozvoljenu brzinu

Indeks brzine

Indeks brzine je maksimalna dozvoljena brzina za pravilno napumpan pneumatik kada se koristi pod opterećenjem.

Indeks brzine pneumatika je odštampan na bočnom zidu i predstavljen slovom. Na primer, za pneumatik sa indeksom „V”, maksimalna dozvoljena brzina je 240 km/h.

Prilikom kupovine pneumatika za zamenu, važno je da njihovi indeksi brzine odgovaraju mogućnostima vašeg vozila u pogledu brzine.

Proverite koja je maksimalna dozvoljena brzina unosom indeksa brzine u ovu aplikaciju.

Bočni zid pneumatika Fulda

Oznaka i broj odobrenja Ekonomske komisije za Evropu (ECE)

Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UN ECE) postavila je standarde koji se odnose na pneumatike. Ova oznaka i broj pokazuju da je pneumatik usklađen s tim standardima.

Bočni zid pneumatika Fulda

Informacija o pritisku u pneumaticima

Informacija o pritisku u pneumaticima Vaš pneumatik ima maksimalan pritisak naduvavanja. To je važno znati kada proveravate pritisak u pneumatiku. Takođe je obavezno da u priručniku za svoje vozilo potražite informaciju o tome koliki treba da bude pritisak u pneumaticima.

Bočni zid pneumatika Fulda

Indikatori habanja gazećeg sloja:

Mesto na kome se nalaze indikatori habanja gazećeg sloja pokazuju slova „TWI”.
Važno je da gazeći sloj bude dovoljno dubok, barem 1,6 mm, koliki je zakonski minimum u EU. Steknite naviku da često proveravate ove indikatore.

Bočni zid pneumatika Fulda

Datum proizvodnje

Ovaj četvorocifreni broj ukazuje na nedelju i godinu u kojoj je pneumatik proizveden.