Slovenia SR
Promeni državu

Spoljašnja buka

Pneumatici stvaraju jedan deo buke koju proizvodi vaše vozilo pri kretanju. Kupovinom pneumatika sa dobrom ocenom buke smanjićete štetan uticaj koji vaša vožnja ima na životnu sredinu.

Nivo spoljašnje buke prikazan je vrednošću u decibelima. Ikone zvučnih talasa pokazuju da li je buka pneumatika ispod ili iznad budućih evropskih graničnih vrednosti.

1 crni talas: tiho (3dB ili ispod, niže od evropske granice)
2 crna talasa: umereno (između evropske granice i 3dB)
3 crna talasa: bučno (iznad evropske granice)

Decibeli su važni

Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. U stvari, razlika od samo 3 db udvostručuje jačinu buke koju stvara pneumatik.

Vrednosti prikazane na nalepnicama služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije/dimenzije pneumatika mogu da variraju.