Slovenia SR
Promeni državu

ETIKETA EU ZA PNEUMATIKE – KRATAK PREGLED

Slično oznakama za energetski razred koje se nalaze na kućnim aparatima, nova etiketa EU za pneumatike olakšava ocenu važnih aspekata pneumatika u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine. Istražite dolenavedene linkove da biste saznali više.

Pregled informacija na oznaci pneumatika

EU oznaka pneumatika biće postavljena kao etiketa na sve nove pneumatike od novembra 2012. Svi prodavci moraju da obezbede ove informacije. EU ocene za svaki pneumatik marke Fulda možete da pogledate i na našoj veb-stranici.

Vrednosti prikazane na etiketi služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije i dimenzije pneumatika mogu da variraju.

Čak 20% potrošnje goriva povezano je sa otporom kotrljanja pneumatika. Ovo je otpor na koji pneumatik nailazi kada dolazi u kontakt sa podlogom. Pneumatiku koji se lako kotrlja potrebno je manje goriva budući da se manja količina energije troši na trenje i zagrevanje.

Efikasnost potrošnje goriva se ocenjuje upotrebom sedam različitih kategorija, od A (kategorija za najveću efikasnost potrošnje goriva) do G (kategorija za najmanju efikasnost potrošnje goriva). Kategorija D se ne koristi za putnička vozila.

Prednosti

Razlika u potrošnji goriva između vozila sa pneumaticima čija je ocena A i vozila sa pneumaticima čija je ocena G može da iznosi i do 7,5%. Drugim rečima to je ušteda od preko 300 evra tokom veka trajanja pneumatika.* Izborom pneumatika koji efikasnije troše gorivo smanjuju se i štetne emisije ugljen-dioksida.

Drugi faktori koji utiču na potrošnju goriva

Da bi potrošnja goriva bila optimalna, proverite da li su vaši pneumatici pravilno napumpani. Nizak pritisak u pneumaticima povećava otpor kotrljanja i utiče na prianjanje na vlažnim podlogama. Težina vozila i vaš stil vožnje mogu takođe da doprinesu efikasnijoj potrošnji goriva. Energetski efikasna vožnja, ili „eko-vožnja”, može značajno da smanji potrošnju goriva.

* Zasnovano na prosečnoj potrošnji od 8 litara na 100 km i ceni goriva od 1,50 evra po litru, kao i na prosečnoj kilometraži pneumatika od 35.000 km

Važno je razmotriti prianjanje na vlažnim podlogama prilikom kupovine novih pneumatika. EU ocena pneumatika određuje se merenjem njegovog zaustavnog puta na vlažnim podlogama.

Prianjanje na vlažnim podlogama ocenjuje se od A (kategorija sa najkraćim zaustavnim putem) do F (kategorija sa najdužim zaustavnim putem).

Ocene D i G se ne koriste za putničke automobile.

Zašto je ocena prianjanja na vlažnim podlogama važna

Nekoliko metara može biti presudno u slučaju opasnosti. Zaustavni put vozila opremljenog pneumaticima sa ocenom A biće 30% kraći nego u slučaju pneumatika s ocenom F. To znači da će putničko vozilo koje se kreće brzinom od 80 km/h, uz potpuno angažovanje kočnica, imati za 18 metara kraći zaustavni put.*

Napomena: Tokom vožnje uvek poštujte preporučeno odstojanje u odnosu na vozilo ispred.

*Izmereno u skladu sa metodima testiranja definisanim u Regulativi EC 1222/2009. Putevi zaustavljanja mogu da se razlikuju zavisno od uslova vožnje i uticaja drugih faktora.

Pneumatici stvaraju deo buke koju proizvodi vaše vozilo pri kretanju. Kupovinom pneumatika sa dobrom ocenom buke smanjićete štetan uticaj vaše vožnje na životnu sredinu.

Nivo spoljašnje buke prikazan je vrednošću u decibelima. Ikone zvučnih talasa pokazuju da li je buka pneumatika ispod ili iznad budućih evropskih graničnih vrednosti.

  • Jedan crni talas: tih (3 dB ili više ispod buduće evropske granične vrednosti)
  • Dva crna talasa: umeren (između buduće evropske granične vrednosti i 3 dB niže)
  • Tri crna talasa: bučan (iznad buduće evropske granične vrednosti)
Decibeli su važni

Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. U stvari, razlika od samo 3 dB udvostručuje jačinu buke koju pneumatik proizvodi.