Slovenia SR
Promeni državu

Pametna vožnja

Pametna vožnja

U kompaniji Fulda, kultura tehnoloških inovacija proteže se ne samo na proizvode koji nose naše ime već i na isticanje značaja bezbednosti na putu.

Ne samo pametni proizvodi – već i pametna vožnja.

Predstavili smo dve važne inicijative kako bismo podigli svest o proveri i pravilnom održavanju pneumatika:

  • Fulda laserska provera – Precizno izmerite dubinu gazećeg sloja pneumatika pomoću naše laserske alatke
  • Fulda provera pritiska – Proverite pritisak u pneumatiku bez dodirivanja ventila

FULDA LASERSKA PROVERA

Proverite dubinu gazećeg sloja za nekoliko sekundi uz pomoć Fulda laserske provere.

Šta je Laserska provera?

Laserska provera je inicijativa kompanije Fulda koja omogućava vozačima da precizno izmere dubinu preostalog gazećeg sloja tokom posebnih manifestacija posvećenih bezbednosti.

Fulda laserske provere postigle su veliki uspeh od svog uvođenja, pa se danas takve manifestacije iz oblasti bezbednosti održavaju širom Evrope, kao i u Brazilu, SAD i Kanadi.

Naši tehničari za lasersku proveru koriste posebne alate sa laserski zrakom za merenje dubine gazećeg sloja pneumatika skeniranjem profila gazećeg sloja.

Alat za merenje profila ima opseg od 0,0 mm do 11,0 mm, sa najpreciznijim merenjima u kritičnom opsegu visine profila do 4 mm.

Naš partner u Nemačkoj, veoma cenjen Automobilclub von Deutschland (Nemačka automobilska asocijacija – AvD) već nekoliko godina podržava Fulda lasersku proveru kao važnu inicijativu iz domena bezbednosti na putu.

Nedovoljna dubina gazećeg sloja: Opasnosti

Laserska provera skreće pažnju vozaču na brzinu habanja njegovih pneumatika, kao i na opasnosti koje nosi nedovoljna dubina gazećeg sloja, poput povećanog rizika od akvaplaninga i kraćeg zaustavnog puta prilikom kočenja na mokrim putevima.

Vozači obično loše procenjuju dovoljnu dubinu gazećeg sloja, pa se vozačima savetuje da zamene pneumatike kojima je dubina gazećeg sloja manja od 3 mm (4 mm kod zimskih pneumatika) iako propisi EU dozvoljavaju dubinu gazećeg sloja od 1,6 mm.

Nagrade za lasersku proveru

Bezbednost na putu shvatamo veoma ozbiljno i program laserske provere dobio je nagrade u Nemačkoj, Evropi i širom sveta. One obuhvataju:

  • „Goldene Brücke” – dodeljuje Nemačko udruženje za odnose sa javnošću
  • „Goldene Pyramide” – dodeljuje Udruženje nemačkih promotera prodaje i instruktora prodaje
  • „European Silver Award” – dodeljuje Udruženje promotera
  • „European Gold Award” – dodeljuju evropski časopisi za promociju trgovine
  • „World PRO Award” – najveća svetska nagrada za uspešnu prodajnu promociju
  • „One PS” za bezbednost
  • „Deutscher Verkehrssichheitspreis” – zlatno nemačko priznanje za bezbednost na putu

FULDA PROVERA PRITISKA

Proverite pritisak u pneumatiku bez dodirivanja ventila

Šta je provera pritiska?

Provera pritiska predstavlja prvi na svetu beskontaktni sistem za proveru pritiska u pneumaticima, koji omogućava precizno merenje pritiska vazduha u pneumatiku bez potrebe za dodirivanjem ventila.

Da biste proverili pritisak, dovoljno je da brzinom hoda vozilom pređete preko ispitnih ploča, a za sve ostalo će se pobrinuti naš sistem za proveru pritiska.

Sistem funkcioniše bez obzira na model ili dimenzije vozila i vrstu pneumatika koje koristi, a zasniva se na prikupljanju podataka iz više stotina pojedinačnih senzora na kontaktnoj površini.

Ovi senzori mere stepen tvrdoće pneumatika, stepen deformacije i druge faktore, koje zatim softverski program prevodi u očitanu vrednost pritiska.

Nedovoljan pritisak vazduha u pneumatiku: Opasnosti

Nepoštovanje propisanog pritiska vazduha u pneumaticima za posledicu može imati njihovo prevremeno habanje, povećan rizik od pucanja i smanjenu sposobnost upravljanja.

Uprkos tome, istraživanja pokazuju da više od trećine vozača vozi sa nepravilno napumpanim pneumaticima.

Fulda program za proveru pritiska ima za cilj da ukaže na sve opasnosti od neodgovarajućeg pritiska u pneumaticima.