Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Naša história

1900

1. desaťročie od rku 1900

Spoločnosť Fulda založili v roku 1900 v nemeckom meste s rovnakým menom dvaja podnikatelia, Gustav Becker a Moritz Hasenclever.

V roku 1901 firma začína vyrábať rôzne gumové produkty. Naše prvé pneumatiky boli určené nemotorovým vozidlám ako sú detské kočiare alebo koňmi ťahané vozy.

Výrobu pneumatík pre bicykle a motorové vozidlá, vrátane áut a motocyklov, sme zahájili v roku 1906. O rok neskôr sa táto vetva stala ťažiskom nášho podnikania.