Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Udržiavanie správneho tlaku v pneumatike

Kontrola tlaku v pneumatikách – pravidelná kontrola prispeje k bezpečnosti jazdy a predlžuje životnosť pneumatiky

Udržiavanie správneho tlaku v pneumatike

Ak budete udržiavať odporúčanú úroveň tlaku vzduchu vo vašich pneumatikách, predĺžite ich životnosť a poskytnú vám optimálnu ovládateľnosť, brzdenie a úsporu paliva. Toto je dôvod, prečo je dobré zvyknúť si na pravidelné kontrolovanie tlaku.
Všetky pneumatiky vypúšťajú vzduch, zvyčajne rýchlosťou približne 0,069 bar alebo 1 libra na jeden palec štvorcový (psi) za jeden mesiac. Môže to ísť aj rýchlejšie, ak jazdíte často na dlhé vzdialenosti,alebo ak jazdíte na nerovných povrchoch a s ťažkými nákladmi, pričom k unikaniu vzduchu dochádza aj pri vyšších teplotách. Navrhujeme, aby ste skontrolovali tlak v pneumatikách každý mesiac a zároveň aj ich dezén. Správne hodnoty tlaku nájdete v príručke používateľa auta a tiež na bočnej stene každej pneumatiky.

Tlak kontrolujte vždy vtedy, keď sú pneumatiky studené - pri jazdení sa pneumatiky zohrievajú, vzduch v ich vnútri sa rozťahuje, takže odčítané hodnoty nemusia byť správne.

Ako skontrolovať tlak vzduchu 

  1. Použite tlakomer na vzduchovom kompresore vo vašom servise alebo si ho kúpte v predajni s autodoplnkami.
  2. Nájdite ventil pneumatiky a odskrutkujte uzáver.
  3. Zatlačte prístrojom na ventil – budete počuť krátke fučanie a na prístroji sa ukáže hodnota.
  4. Porovnajte hodnotu tlaku na prístroji s odporúčaným tlakom pre svoju pneumatiku v baroch alebo v psi.
  5. V prípade potreby dofúkajte alebo vypustite vzduch.
  6. Skontrolujte a korigujte stav znova, kým nedosiahnete odporúčaný tlak.
  7. Uzávery ventilov zaskrutkujte späť. 8. Zopakujte tieto kroky pre všetky štyri pneumatiky. Ak si všimnete nadmerný alebo nezvyčajný pokles tlaku, môže to znamenať trhlinu; poraďte sa s odborníkom.
Ak si všimnete nadmerný alebo nezvyčajný pokles tlaku, môže to znamenať trhlinu; poraďte sa s odborníkom.