Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Porozumejte svojim pneumatikám

Čítanie vašej pneumatiky

Bočná stena pneumatík Fulda

Čítanie vašej pneumatiky

Všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť o svojej pneumatike, sú natlačené na bočnej stene.

Prečítanie týchto informácií umožní vykonávať údržbu vašich pneumatík a vybrať nové, keď nastane čas na novú sadu.

Náš návod vám pomôže pochopiť význam rôznych čísiel a písmen.

Šírka pneumatiky Fulda

Šírka pneumatiky

Šírka vašej pneumatiky od bočnej steny k bočnej stene, meraná v milimetroch.

Bočná stena pneumatík Fulda

Typ pneumatiky

Ak vidíte písmeno „P“ alebo žiadne, znamená pneumatiku pre osobné vozidlá.

Pomer strán pneumatík Fulda

Profilové číslo

Číslo je percentuálna hodnota vyjadrujúca pomer šírky pneumatiky k jej prierezu. V našom príklade vidíte pneumatiku s profilovým číslom 65, čo znamená, že výška pneumatiky je 65 % jej šírky.

Konštrukcia pneumatík Fulda - radiálna

Konštrukcia

Písmeno „R“ sa používa na označenie radiálnej pneumatiky. Takmer každá pneumatika vyrobená v súčasnosti patrí do tejto kategórie

Priemer pneumatík Fulda

Priemer kolesa

Šírka vašej pneumatiky od jedného kraja po druhý.

Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad

Index záťaže

Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad. Je dôležité, aby ste vybrali náhradnú pneumatiku, ktorá zodpovedá odporúčaniam výrobcu.

Pri výbere pneumatiky musíte brať ohľad na index nosnosti ako aj na rýchlostnú kategóriu. Index záťaže vašej pneumatiky nájdete na bočnej stene, hneď vedľa priemeru.

Rýchlostná kategória udáva maximálnu povolenú rýchlosť, ktorú pneumatika podporuje

Rýchlostná kategória

Rýchlostná kategória je zákonom povolená maximálna rýchlosť pre správne nahustenú pneumatiku používanú pod záťažou.

Rýchlostnú kategóriu vašich pneumatík reprezentovanú jedným písmenom nájdete vytlačenú na bočnej stene. Napríklad pre pneumatiky rýchlostnej kategórie V platí maximálna rýchlosť 240 km/h.

Pri kúpe náhradných pneumatík je nevyhnutné, aby ich rýchlostná kategória zodpovedala rýchlostným schopnostiam vášho vozidla.

Skontrolujte maximálnu povolenú rýchlosť zadaním svojho rýchlostného indexu do aplikácie.

Bočná stena pneumatík Fulda

Značka a číslo schválenia EHK

Hospodárska komisia OSN pre Európu (United Nations Economic Commission for Europe – U.N.E.C.E.) stanovila štandardy pre vzduchom plnené pneumatiky. Značka a číslo ukazujú, že vaša pneumatika vyhovuje týmto štandardom.

Bočná stena pneumatík Fulda

Informácie o tlaku v pneumatikách

Informácie o tlaku v pneumatikách: Vaša pneumatika má maximálny tlak nahustenia. Je dôležité to vedieť, keď kontrolujete tlak v pneumatikách. Musíte si pozrieť informácie o správnom tlaku v pneumatikách aj pre vozidlo.

Bočná stena pneumatík Fulda

Indikátory opotrebovania dezénu

Umiestnenie indikátorov opotrebovania dezénu je označené písmenami „TWI“.
Je dôležité, aby mal váš dezén dostatočnú hĺbku, aspoň zákonom EÚ predpísané minimum 1,6 mm. Navyknite sa na častú kontrolou týchto indikátorov.

Bočná stena pneumatík Fulda

Dátum výroby

Tento štvormiestny kód ukazuje týždeň a rok výroby vašej pneumatiky.