Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Súbory cookie

Pravidlá týkajúce sa súborov cookie


Používaním webovej lokality spoločnosti Fulda vyjadrujete svoj súhlas s pravidlami týkajúcimi sa súborov cookie spoločnosti Fulda. Spoločnosť Fulda si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať, pridávať alebo odstraňovať časti týchto pravidiel. Ak chcete získať informácie o zmenách, pravidelne sledujte túto stránku. Ďalšie používanie webových lokalít spoločnosti Fulda po zverejnení zmien týchto podmienok bude znamenať, že s týmito zmenami súhlasíte.


Čo sú súbory cookie?


Súbor cookie je malý textový súbor vytvorený webovou lokalitou a uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Rovnako ako mnohé iné webové lokality, aj my využívame súbory cookie na zlepšenie používania našej lokality tým, že si napríklad pamätáme vaše preferencie. 
Súbory cookie môže čítať len webová lokalita, ktorá ich vytvorila.


Akým spôsobom využíva spoločnosť Fulda súbory cookie?Na webovej lokalite spoločnosti Fulda používame tri typy súborov cookie:


Analytické súbory cookie
Pri každej návšteve webovej lokality spoločnosti Fulda vytvára webový analytický softvér anonymný súbor cookie, ktorý nám hovorí, či ste už niekedy navštívili našu lokalitu. Tento typ súboru cookie nám pomáha sledovať, koľko ľudí navštevuje našu lokalitu, odkiaľ na ňu prišli a aké stránky si pozerajú. Tieto údaje využívame na sledovanie fungovania stránok a na hľadanie spôsobov, ako ich zlepšiť.
Analytické súbory cookie sa používajú len na zhromažďovanie štatistických údajov a nemožno ich používať na identifikáciu osôb.  


Súbory cookie sledujúce výkon lokality
Niektoré súbory cookie sa používajú na zapamätanie preferencií týkajúcich sa nástrojov alebo funkcií, ktoré využívate na našej lokalite. Ak napríklad používate náš vyhľadávač pneumatík, použijeme súbor cookie na zapamätanie si veľkosti vašich pneumatík, aby ste svoje údaje nemuseli zadávať pri každej návšteve. 
Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje. 


Súbory cookie geografického zacielenia
Súbory cookie geografického zacielenia nám pomáhajú zobrazovať obsah relevantný pre váš región. Tieto súbory cookie využívajú informácie z váš webového prehľadávača na určenie geografickej polohy, z ktorej lokalitu navštevujete. Keď použijete náš vyhľadávač predajcov, súbor cookie pomáha identifikovať vašu polohu, takže ju nemusíte zadávať.


Môžem zrušiť nastavenie súborov cookie?


Svoj webový prehľadávač môžete konfigurovať tak, aby blokoval prijímanie súborov cookie zo všetkých alebo len z určitých webových lokalít.
Uvedené prepojenia vysvetľujú, ako možno zmeniť nastavenia súborov cookie vo všetkých základných prehľadávačoch. Informácie nájdete aj v ponuke Pomocník v prehľadávači.
Ďalšie informácie


Ak chcete o súboroch cookie získať ďalšie informácie, na webovej lokalite HowStuffWorks nájdete všeobecnú príručku: 
How Internet Cookies Work (Ako fungujú internetové súbory cookie)