Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Vonkajší hluk

Pneumatiky vytvárajú časť vonkajšieho hluku vášho vozidla. Zakúpením pneumatík s dobrým hodnotením hluku sa zníži vplyv jazdy na životné prostredie.

Úroveň vonkajšieho hluku pneumatiky sa zobrazuje ako číselná hodnota v decibeloch. Ikony čiernych zvukových vĺn označujú, či je hluk pneumatiky nad alebo pod úrovňou pripravovaných limitov EÚ.

1 čierna vlna: tichá (3 alebo viac dB pod budúcim limitom EÚ)
2 čierne vlny: priemerná (medzi budúcim limitom EÚ a hranicou 3 dB pod ním)
3 čierne vlny: hlučná (nad budúcim limitom EÚ)

Na decibeloch záleží

Nárast hluku len o niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v rámci úrovne hluku. V skutočnosti rozdiel o 3 dB až dvojnásobne zvyšuje hluk, ktorý vytvára pneumatika.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.