Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Vonkajší hluk

Zakúpením pneumatík pre nákladné vozidlá alebo autobusy s dobrým hodnotením hluku sa zníži vplyv vášho vozidla na vaše okolie.

Úroveň vonkajšieho hluku pneumatiky sa zobrazuje ako číselná hodnota v decibeloch. Ikony čiernych zvukových vĺn označujú, či je hluk pneumatiky nad alebo pod úrovňou limitov EÚ.

1 čierna vlna: tichá (3 alebo viac dB pod limitom EÚ)
2 čierne vlny: priemerná (medzi limitom EÚ a hranicou 3 dB pod ním)
3 čierne vlny: hlučná (nad limitom EÚ)

Na decibeloch záleží

Nárast hluku len o niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v rámci úrovne hluku. Pneumatika s triedou hluku označenou troma čiernymi vlnami môže byť až štyrikrát hlučnejšia ako pneumatika s jednou čiernou vlnou.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.