Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Inteligentné riadenie

Inteligentné riadenie

Kultúra technologických inovácií spoločnosti Fulda nekončí pri produktoch, ktoré nosia jej meno, ale zdôrazňuje aj bezpečnosť na cestách.

Nielen inteligentné výrobky – ale aj uvážená jazda.

Zaviedli sme dve dôležité iniciatívy, aby sme dostali do povedomia dôležitosť správnej údržby a kontroly pneumatík:

  • Fulda Laser Check – Odmerajte presnú hĺbku dezénu svojich pneumatík pomocou nášho laserového prístroja
  • Fulda Pressure Check – Skontrolujte tlak vo vašich pneumatikách bez použitia ventilu

FULDA LASER CHECK

Pomocou technológie Fulda Laser Check (kontrola laserom) môžete skontrolovať hĺbku svojich pneumatík za pár sekúnd.

Čo je to kontrola laserom?

Kontrola laserom (technológia Laser Check) je iniciatíva spoločnosti Fulda, ktorá umožní vodičom presne odmerať hĺbku zostávajúceho dezénu svojich pneumatík na špeciálnych bezpečnostných podujatiach.

Po výraznom úspechu po predstavení technológie Fulda Laser Check sa tieto cestné bezpečnostné akcie už organizujú po celej Európe ako aj v Brazílii, USA a v Kanade.

Naši technici technológie Laser Check použijú špeciálny nástroj s laserovým lúčom na hlavici, aby odmerali hĺbku dezénu pneumatiky skenovaním profilu dezénu.

Profilometer má rozsah merania 0,0 mm až 11,0 mm, presnosť merania je najvyššia práve v kritickej výške profilu v rozsahu do 4 mm.

Náš partner v Nemecku, vysoko uznávaný Automobilclub von Deutschland (Nemecká automobilová asociácia – AvD), už niekoľko rokov podporuje akcie Fulda Laser Check ako dôležitú iniciatívu pre bezpečnosť na cestách.

Nedostatočná hĺbka dezénu: Nebezpečenstvá

Kontrola laserom upozorní vodiča na mieru opotrebovania jeho pneumatík a na nebezpečenstvá spojené s nedostatočnou hĺbkou dezénu ako na zvýšené riziko akvaplaningu a kratšiu brzdnú dráhu na mokrých cestách.

Vodiči často nesprávne posudzujú dostatočnú hĺbku dezénu. Kým zákony EÚ dovoľujú používanie pneumatiky s hĺbkou dezénu nie menšou než 1,6 mm, vodičom sa odporúča vymeniť pneumatiky, keď ich hĺbka klesne pod 3 mm (v prípade zimných pneumatík 4 mm).

Ocenenia pre kontrolu laserom

Bezpečnosť cestnej premávky berieme vážne. Kontrola laserom získala ocenenia v Nemecku, Európe a na celom svete. Sem patria:

  • Goldene Brücke – udelila Nemecká asociácia pre public relations (veci verejné)
  • Goldene Pyramide – udelila Asociácia nemeckých promotérov a predajných školiteľov
  • European Silver Award – udelila Asociácia promotérov
  • European Gold Award – udelili Európske obchodné a promočné periodiká
  • World PRO Award – najvyššie svetové ocenenie za úspešnú predajnú prezentáciu
  • One PS pre bezpečnosť
  • Deutscher Verkehrssichheitspreis – cena bezpečnosti cestnej premávky v Nemecku – zlatá cena

FULDA PRESSURE CHECK

Skontrolujte tlak vo vašej pneumatike bez použitia ventilu

Čo je Pressure Check?

Pressure Check prvý „bezdotykový“ systém kontroly tlaku v pneumatikách na svete, ktorý zabezpečí presné meranie nahustenia pneumatiky bez toho, aby ste sa museli dotknúť ventilu.

Auto pri meraní tlaku v pneumatikách jednoducho prejde nad testovacími doštičkami krokovou rýchlosťou a Pressure Check sa postará o zvyšok.

Systém pracuje bez ohľadu na model alebo veľkosť vozidla a typ pneumatiky, ktorú používa, zhromažďovaním údajov zo stoviek samostatných snímačov na kontaktnej ploche.

Merajú stupeň pevnosti pneumatiky, deformáciu a ďalšie faktory, ktoré potom softvérový program prevedie na hodnotu tlaku.

Nedostatočný tlak v pneumatikách: Nebezpečia

Ak neudržujete tlak pneumatík na správnej hodnote, môžete spôsobiť predčasné opotrebovanie, zvýšené riziko zlyhania pneumatiky a zníženú ovládateľnosť.

Napriek tomu, prieskum ukázal, že viac než 1 z 3 motoristov jazdí s nevhodne nahustenými pneumatikami.

Zámerom programu Fulda Pressure Check je poukázať na nebezpečia nevhodného nahustenia pneumatík.