Belangrijk

Waarschuwing: gebruiksvoorwaarden en -bepalingen voor het TireManager-systeem

Hiermee wordt aangegeven dat de volgende aanbevolen combinaties van bepaalde banden en velgen uitsluitend bestemd zijn voor voertuigen die in Duitsland geregistreerd zijn en dat er in andere landen mogelijk andere regels gelden. De mogelijkheid bestaat dat de onderstaande gegevens en tabellen geen juiste weergave zijn van de meest recente informatie die op het moment van gebruik beschikbaar is. Hoewel we uiterst zorgvuldig en nauwkeurig te werk zijn gegaan, kan de volgende informatie toch nog fouten bevatten. Specificaties en gegevens moeten gecontroleerd worden aan de hand van de aanbevelingen van de autofabrikant, voordat u de velgen en banden monteert.

Om deze reden kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie verlenen voor de volledigheid en huidige nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

Ja, ik accepteer de voorwaarden en bepalingen
Nee, ik ga niet akkoord