Održavanje odgovarajućeg tlaka zraka u gumi

Osiguravajući zadržavanje preporučene razine tlaka zraka u svojim gumama, produžujete im život te omogućujete optimalnu upravljivost, kočenje i uštedu goriva. Stoga je dobro steći naviku redovnog provjeravanja tlaka guma.

Uvijek provjerite tlak kada su gume hladne – vožnja zagrijava gume, proširuje zrak koji se nalazi unutra te zbog toga vaše čitanje može biti netočno.

Kako provjeriti tlak 

  1. Upotrijebite manometar na kompresoru za zrak u vašoj garaži ili ga kupite u trgovini autodijelova.
  2. Pronađite ventil na gumi i odvijte čep.
  3. Pritisnite ventil manometrom – čut ćete kratko pištanje, a indikator manometra trebao bi pokazati očitanje.
  4. Usporedite tlak na manometru s preporučenom vrijednosti na gumi u jedinici bar ili psi.
  5. Napušite ili ispušite prema potrebi.
  6. Ponovno provjerite i podesite dok tlak ne bude na preporučenoj razini.
  7. Vratite čepove na ventile. 
  8. Ponovite za sve četiri gume, Ako primijetite prekomjeran ili neuobičajen pad tlaka, možda je riječ o istjecanju te biste se trebali posavjetovati sa stručnjakom.

Ako primijetite prekomjeran ili neuobičajen pad tlaka, možda je riječ o istjecanju te biste se trebali posavjetovati sa stručnjakom.