EL-i rehvimärgis

Mida on uut seoses rehvimäärustega?

Alates 2021. a maist kehtib määrus (EL) 2020/740, millega muudetakse rehvide märgistust. Vaadake lähemalt rehvimärgiste tähendust ja rehvide energiaklasside uusimat teavet.

 

Fulda on teinud rehvimärgise uuendamise alal tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, et oma valdkonnas innovaatilisi lahendusi rakendada ja aidata tarbijatel rehvide suhtes teadlikumaid otsuseid teha. Usume, et uus EL-i rehvimärgis pakub tarbijatele asjakohasemat ja võrreldavamat rehviparameetrite teavet ning aitab lõppkasutajatel uute rehvide ostmisel teadlikumaid valikuid teha. Uus EL-i rehvimärgis pakub ka juurdepääsu põhjalikumale veebiteabele, mis muudab era- ja äritarbijatele valiku tegemise veelgi lihtsamaks. Järgmistest jaotistest leiate põhjalikuma rehvimärgise selgituse.

EL-i rehvimärgis Ülevaade

EL-i rehvimärgisel ja efektiivsusklassidel on uus kujundus ning neid on uue skaala alusel muudetud. Eelmisel standardmärgisel olid kirjas ainult veeretakistuse, märghaarduvuse ja välise veeremüraga seotud rehviklassid. Uuele EL-i rehvimärgisele on lisatud teave rehvi toimivuse kohta lumistes ja jäistes ilmaoludes. Märghaarduvuse ja veeretakistuste skaalal on nüüd seitsme klassi asemel viis klassi, mida märgivad tähed A kuni E. 

Kütusesäästlikkus

Kas teadsite, et rehvide arvele läheb kuni 20% sõiduki tarbitavast kütusest? Kui valite kõrgema kütusesäästu hinnanguga rehvid, saate paagitäiega pikemalt sõita ja CO2 heitmeid vähendada. Kütusesäästlikkuse skaala ulatub A-klassist (suurim kütusesäästlikkus) kuni E-klassini (väikseim kütusesäästlikkus). See näitaja oleneb rehvi veeretakistusest. Kütusetarve suureneb iga klassi puhul ligikaudu 0,1 liitrit 100 km kohta. Lihtsamalt öeldes, kütusesäästlikud rehvid vajavad rehvid veeremiseks vähem energiat. See tähendab väiksemat kütusekulu ja ka väiksemat keskkonnamõju!

Märghaarduvuse hinnang

„Märghaarduvus” on rehvi võime nakkuda teega märgades oludes. EL-i hinnang puudutab ainult üht märghaarduvuse aspekti – rehvi pidurdusvõimet märjal teel. Märghaarduvust hinnatakse skaalal A kuni E. Kõrgema märghaarduvuse hinnanguga rehvid peatuvad märjal teel täispidurdusjõu rakendamisel kiiremini. Hädaolukorras võivad paar meetrit otsustavad olla.

Märkus. Sõitmisel peate alati järgima soovitatud peatumisteekonda.

*Mõõdetud kooskõlas EK määruses 1222/2009 sätestatud testmeetoditega. Pidurdusteekonnad võivad erineda olenevalt sõidutingimustest ja muudest mõjuteguritest.

Mürahinnang

EL-i rehvihinnang arvestab ka sõidu ajal tekkivat välist rehvimüra. Kui valite hea mürahinnanguga rehvi, vähendate sõidumõju ümbritsevale keskkonnale. Müratasemel on A-, B- ja C-klass. Rehvi veeremüra mõõdetakse detsibellides ning selle täpne väärtus on kirjas märgise allosas. Madala müratasemega rehvid tekitavad 67 kuni 71 dB heli. Kõrgeima müratasemega rehvid tekitavad 72 kuni 77 dB heli. Mõne detsibelline kasv muudab mürataset väga oluliselt. 3 dB võrra suurem väärtus tähendab lausa kaks korda valjemat välismüra.

Uue EL-i rehvimärgise selgitus

EL-i rehvimärgise uuel versioonil on uus teabelahendus. Altpoolt leiate EL-i rehvimärgise uue lahenduse ülevaate.

QR-kood:

lisatud QR-koodi abil on lihtne vaadata avalikus EL-i tooteandmebaasis olevaid tooteandmeid. Koodi saab skannida, et vaadata tooteteabekaarte ja Euroopa Liidu rehvimärgiseid.

Rehvitüübi identifikaator:

igal rehvitootel on unikaalne rehvitähistus.

Lumerehviikoon:

rehvidel on kaks uut ikoonivalikut. Lumerehviikoon näitab, et rehv on sobiv karmide lumeolude jaoks. Ikoonil on kolmetipulise mäe ja lumehelbe kujutis (3PMSF) ning ikoon asub rehvi siseküljel. Piktogrammi määramiseks mõõdetakse auto pidurdusteekonda kokkusurutud lumel kiirusel 25 miili/h või mõõdetakse rehvi veojõudu. Piktogrammi määramiseks veokitele mõõdetakse rehvi kiirendusvõimet. Üldist lumehaarduvust testitakse ÜRO EMK eeskirja nr 117 lisa 7 alusel. Selles eeskirjas esitatakse testimistingimuste (nt testpind, õhutemperatuur, testimissõiduk, koormus, rõhk, kiirus jne) põhjalik teave.

Jäärehviikoon:

teisel uuel ikoonil on stalagmiidi kujutis ning ikoon näitab, et rehvi pidurdusteekond on jääkattega talveteedel lühem. Jäähaarduvuse teave põhineb ISO standardil (ISO 19447), mis plaanitakse avaldada 2021. a juulis. Tehnilistele nõuetele vastavate rehvide puhul lisatakse jäähaarduvuse piktogramm C1-rehvi (sõiduautorehv) uuele EL-i rehvimärgisele. C1-rehv vastab ISO standardis sätestatud minimaalsetele jäähaarduvuse indeksi väärtustele. Piktogrammi määramiseks mõõdetakse pidurdusteekonda puhtal jääl kiirusel 20 miili/h. C2- ja C3-rehvide standardeid veel määratletakse.

Tutvuge meie rehvidega

Fulda peab neid rehvimärgise määruse muudatusi väga vajalikuks, sest nii saame klientidele rehviparameetrite kohta rehvide ostmisel täpsemat teavet pakkuda. Oleme veendunud, et meie ülesanne on pakkuda klientidele suurimat ohutust tagavaid ja kütusesäästlikke rehve ning seista keskkonnahoidlike väärtuste eest kogu rehvivaldkonnas. Meie eksperdid aitavad teid meelsasti, et leiaksite oma autole kõige sobivamad ja oma vajadustele vastavad rehvid.

Muudatuste kokkuvõte

  • Vähem hindamistasemeid: kütusesäästlikkuse skaalal on nüüd seitsme taseme asemel viis taset (A kuni E)
  • Välist veeremüra hinnatakse A-st (madalaim müratase) kuni C-ni (kõrgeim müratase)
  • Uuel EL-i märgisel on QR-kood, mida saab tooteandmete vaatamiseks skannida
  • Igal rehvil peab olema unikaalne identifikaator
  • Uus lumeikoon näitab, et rehv on sobiv karmideks talveoludeks
  • Uus jäähaarduvuse ikoon näitab, et C1-rehv (sõiduautorehv) vastab uues ISO 19447 standardis sätestatud minimaalsetele jäähaarduvuse indeksi väärtustele