Skydd av personuppgifter / Copyright

Disclaimer, Privacy Policy and Other

Skydd av personuppgifter

Policy för skydd av personuppgifter online. Grundläggande policy angående sekretess- och personuppgiftsskydd. FULDA Tires Europe, nedan kallat FULDA, betraktar personuppgifter som personnamn, post- och e-postadresser samt telefonnummer som konfidentiell information. De personuppgifter du lämnar lagras därför på en säker plats och kan endast läsas av utsedd personal och godkända ombud. Informationen används endast i syfte att marknadsföra våra produkter och förbättra servicen till våra kunder. FULDA lämnar inte ut några personuppgifter till andra organisationer.

Så här samlar vi in uppgifter

'När du besöker en FULDA sida, är du anonym. Inga personliga uppgifter hämtas in. På vissa sidor ombeds du emellertid att frivilligt uppge personuppgifter, som namn, e-postadress och liknande, som krävs för uppföljande korrespondens, registrering på webbsidan, köp eller deltagande i undersökningar. FULDA kan också spara e-post som du har skickat till vår kundservice eller andra medarbetare. Sådana uppgifter används enbart inom FULDA, för att förbättra vår kundeservice. FULDA websidorna registrerar uppgifter om besök på webbsidorna. Till exempel förs statistik på antal besök per dag, antal nedläsningar av en viss fil på en webbsida per dag samt till vilket land nerläsningen sker. Denna statistik används som informationsunderlag när vi anpassar våra webbsidor för att bättre kunna täcka dina behov. Statistiken kan också förmedlas vidare till andra, men de innehåller inga personuppgifter och kan inte användas till att få tag i sådana uppgifter. Det finns en teknik som kallas cookies, som kan användas till att ge dig skräddarsydd information från en webbsida. En cookie är en liten datamängd som webbläsaren hämtar från webbsidor, och som därefter lagras på din dator. Vissa FULDA webbsidor använder cookies, för att kunna ge bättre service till besökarna. Du kan själv ställa in webbläsaren så att du får ett meddelande varje gång du tar emot en cookie, så att du kan välja om du vill acceptera den eller inte.

Så här använder vi uppgifterna

De uppgifter som webbplatsbesökarna ger till Fulda kan vi använda exempelvis för att erbjuda en tjänst, undersöka kundernas intresse för en viss produkt eller tjänst, samt informera webbplatsanvändarna om nya produkter och program. Dessa erbjudanden kan grunda sig på uppgifter som lämnats i enkäter, intresseanmälningar för olika produkter eller e-postmeddelanden som skickats till Fulda. Vid framtagandet av de listor vi använder tillämpas en strikt policy vad gäller skyddet av och säkerheten för personuppgifter. Du kan närsomhelst be att få en kopia av den information vi har sparat om dig, och du kan också begära att uppgifterna korrigeras eller tas bort ur vår databas.

Vi avslöjar inga personuppgifter

Fulda betraktar den personliga information som finns sparad som konfidentiell och vi lämnar inte ut några personuppgifter som vi fått online till tredje part, såvida inte lagen kräver detta av oss eller det finns andra juridiska skäl till att uppgifterna bör lämnas ut. Fulda varken säljer, hyr ut eller vidarebefordrar personuppgifter till andra organisationer.

Andra webbplatser

Fuldas webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är angelägna om att endast länka till webbplatser som har höga krav på standard och skydd av personuppgifter. Dock friskriver vi oss ifrån allt ansvar för innehållet på andra webbplatser. Vi kan heller inte ta något ansvar för skyddet av personuppgifter på andra webbplatser än våra egna.

Copyright

Copyright 2005 – Fulda Tires Europe Alla rättigheter förbehålles. Text, bilder, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och annat material på Fuldas webbplatser omfattas av upphovsrätt och annat immaterialrättsligt skydd. Dessa objekt får inte kopieras i kommersiellt eller distributionsmässigt syfte och heller inte ändras eller vidarebefordras till andra webbplatser. Vissa av Fuldas webbplatser innehåller också bilder som omfattas av Fuldas eller dess leverantörers upphovsrättliga skydd.

Friskrivningsklausul

Genom att använda en Fulda-webbplats samtycker du till Fuldas policy för skydd av personuppgifter online. Vänligen använd inte våra webbplatser om du inte går med på villkoren i denna policy. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst efter eget omdöme ändra, modifiera eller ta bort delar av denna policy. Besök gärna denna sida med jämna mellanrum för att se om några ändringar har gjorts. Om du fortsätter att använda våra webbplatser efter att vi har ändrat villkoren, betyder det att du accepterar ändringarna.