EU-däckmärkning – översikt

Från och med maj 2021 gäller EU-förordningen 2020/740, som förändrar hur däck ska märkas. Ta reda på mer om däckmärkningens innebörd och vad som är nytt med däckets energimärkning.

Goodyear har ett nära samarbete med EU:s institutioner för att uppdatera däckmärkningen, både i syfte att främja innovation inom industrin och att hjälpa konsumenter att göra informerade val om sina däck. Vi anser att EU:s nya däckmärkningar ger konsumenterna mer relevant och jämförbar information om olika däckparametrar, vilket i sin tur innebär att slutanvändarna kan göra välgrundade val när de köper nya däck. De nya EU-däckmärkningarna ger också mer detaljerad information online, vilket gör det lättare för både konsumenter och yrkeskunniga att göra rätt val. Vi ger en mer detaljerad beskrivning av däckmärkningen i följande avsnitt.

EU:s däckmärkningar och effektivitetsklasser har uppdaterats och ändrats enligt en ny skala. Den tidigare standardmärkningen visade endast däckklasser med avseende på rullmotstånd, våtgrepp och däckets yttre buller. EU:s nya däckmärkningar omfattar ytterligare information om däckets prestanda på snötäckt och isigt väglag. Märkningsklasserna för våtgrepp och rullmotstånd är nu fem till antalet (A–E), till skillnad från tidigare då det fanns sju klasser.

Bränsleeffektivitet. Bränsleeffektivitet är ett mått på däckets rullmotstånd. Ett däck med lågt rullmotstånd är mer bränsleeffektivt eftersom det inte går åt lika mycket energi för att få det att rulla. Bränsleeffektiviteten klassificeras med hjälp av värden från A (högsta gradering) till E (lägsta gradering).

Visste du att däcken står för upp till 20 % av bilens bränsleförbrukning? Genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet kan du köra längre på varje full tank och minska koldioxidutsläppen. Däckets bränsleeffektivitet beror på däckets rullmotstånd och klassificeras från klass A för bästa möjliga bränsleekonomi till klass E för sämsta möjliga bränsleekonomi. Bränsleförbrukningen mellan de olika klasserna skiljer sig med ca 0,1 liter per 100 km. Ett bränsleeffektivt däck kräver helt enkelt mindre energi för att rulla. Detta innebär i slutändan mindre bränsleförbrukning och större positiv miljöpåverkan.

Våtgreppet är ett mått på däckets bromsförmåga på vått väglag. Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A (högsta gradering) till E (lägsta gradering).

Våtgreppet är däckets förmåga att gripa tag i underlaget på vått väglag. EU:s klassificering omfattar bara en typ av våtgrepp: däckets inbromsningsförmåga på vått väglag. Våtgreppets prestanda graderas mellan klass A och klass E. Däck med en hög våtgreppsklassificering stannar snabbare på vått väglag vid full inbromsning. I en nödsituation kan några få meter avgöra mellan liv och död.

Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till framförvarande bilar vid körning.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (UNECE) 117. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer. 

Yttre buller. Det yttre buller som däcket genererar, angett i decibel. Bullerklassen klassificeras från A (tyst) till C (bullrig).

EU:s däckmärkningar omfattar även det yttre bullret däcket genererar vid körning. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön. Bullernivån klassificeras enligt klass A, B eller C. Däckets yttre bullernivå mäts i decibel och den exakta siffran visas på märkningens nedre del. Däck med låg bullernivå uppmäter mellan 67 och 71 dB. Den högsta bullernivån uppvisar ljudvågor på mellan 72 och 77 dB. En ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivå. En ökning på bara 3 dB innebär därför en fördubbling av däckets yttre bullernivå.