Sweden SE
Ändra land

EU-DÄCKMÄRKNING – ÖVERSIKT

Den nya EU-däcketiketten påminner om den etikett för energimärkning som finns på vitvaror och det blir lätt att jämföra olika däck med avseende på viktiga säkerhets- och miljöaspekter. Använd länkarna nedan för att få mer information.

Information på däcketiketten

EU-däcketiketten visas i form av en dekal på alla nya däck sedan november 2012. Samtliga däckhandlare måste tillhandahålla den här informationen. Du kan även se EU-märkningen för varje Fulda-däck på vår webbplats.

Värdena på märkningen används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.

Så mycket som 20 % av din bils bränsleförbrukning har att göra med däckens rullmotstånd. Det är det motstånd som uppstår vid kontakten mellan däcket och underlaget. Ett lättrullande däck sänker bränsleförbrukningen eftersom en mindre mängd energi än normalt slösas bort i form av friktion och värme.

Bränsleeffektiviteten anges med hjälp av sju olika kategorier från A (den mest bränsleeffektiva kategorin) till G (den minst bränsleeffektiva kategorin). Kategori D används inte för personbilar.

Fördelar

Skillnaden i bränsleförbrukning för en bil vid användning av A-klassade däck i stället för G-klassade däck kan vara upp till 7,5 %. Det innebär kostnadsbesparingar på över 300 euro under däckens hela livslängd.* Genom att välja bränsleeffektiva däck minskar du även dina skadliga CO2-utsläpp.

Övriga faktorer som påverkar bränsleförbrukningen

Kontrollera att däcken har rätt lufttryck för att uppnå optimal bränsleeffektivitet. Ett lågt lufttryck i däcket ökar rullmotståndet och påverkar däckets våtgrepp. Fordonets vikt och din personliga körstil kan också göra stor skillnad. Energieffektiv körning, s.k. eco-driving, kan hjälpa dig att få en markant lägre bränsleförbrukning.

* Vid en genomsnittlig bränsleförbrukning på 8 liter/100 km, ett bränslepris på 1,50 euro/liter samt en genomsnittlig däcklivslängd av 35 000 km

Det är viktigt att du tar hänsyn till våtgreppet när du köper nya däck. Graderingen av våtgrepp på EU-däckmärkningen fastställs genom att mäta däckets bromsförmåga på blöta vägar.

Våtgreppet graderas från A (kategorin med den kortaste bromssträckan) till F (kategorin med den längsta bromssträckan).

Kategorierna D och G används inte för personbilar.

Varför är märkningen av våtgrepp så viktig?

I en nödsituation kan några få meter innebära en skillnad på liv och död. En uppsättning däck i A-klassen ger upp till 30 % kortare bromssträcka än en uppsättning däck i F-klassen. Om föraren av ett fordon bromsar maximalt från 80 km/h blir bromssträckan 18 meter kortare.*

Obs! Du bör alltid respektera rekommenderade säkerhetsavstånd när du kör.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (EU) 1222/2009. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer.

Däcken genererar en del av det buller som hörs när din bil kör förbi. Genom att köpa däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön.

Det yttre däckbullret visas även med hjälp av ett decibelvärde. Ljudvågssymbolerna anger om däckbullret ligger över eller under de kommande europeiska gränsvärdena.

  • 1 svart våg: Tyst (3 dB eller mer under det framtida europeiska gränsvärdet)
  • 2 svarta vågor: Rimlig (mellan det framtida europeiska gränsvärdet och 3 dB under)
  • 3 svarta vågor: Bullrig (över det framtida europeiska gränsvärdet)
Decibelvärdet gör skillnad

En ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivån. En skillnad på endast 3 dB innebär en fördubbling av det buller som däcket avger.