Hålla rätt lufttryck i däcken

Kontrollera att dina däck har rätt lufttryck så håller de längre och optimal manövrering, bromsförmåga och bränsleekonomi säkerställs. Att regelbundet kontrollera trycket är alltså en god vana.

Alla däck läcker luft, normalt ca 0,069 bar per månad. Det kan till och med gå fortare om du ofta kör långa sträckor eller kör på ojämnt vägunderlag med tung last. Luftläckaget ökar också i varm temperatur. Vi föreslår att du kontrollerar däcktrycket en gång i månaden och samtidigt kontrollerar slitbanorna. Du hittar rätt tryck i bilens användarhandbok samt på respektive däcks sidovägg.

Kontrollera alltid trycket när däcken är kalla – vid körning blir däcken varma och luften i däcken expanderar, vilket gör att avläsningen kan bli felaktig.

Hur du kontrollerar däcktrycket

  1. Använd en luftkompressortryckmätare i en verkstad eller köp en mätare i en biltillbehörsaffär.
  2. Lokalisera däckets ventil och skruva av hylsan.
  3. Pressa ner ventilen med mätaren – du kommer att höra ett kort väsande ljud och mätaren ska visa en avläsning.
  4. Jämför trycket på mätaren med rekommenderat antal bar för däcket.
  5. Fyll på eller släpp ur luft enligt behov.
  6. Gör en ny mätning och anpassa tills trycket når rekommenderad nivå.
  7. Sätt tillbaka ventilhylsan. 
  8. Upprepa för alla fyra däcken. Om du märker att trycket sjunker för mycket eller på ett sätt som det inte brukar kan det tyda på en läcka och du bör kontakta en verkstad.

Om du märker att trycket sjunker för mycket eller på ett sätt som det inte brukar kan det tyda på en läcka och du bör kontakta en verkstad.